عنوان:رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران

فرمت:word

تعداد صفحه:141

حجم:1مگابایت

زبان:فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

پایان نامه مدیریت تحول
پایان نامه مدیریت تحول

9,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

چکیده پایان نامه مدیریت تحول: حکمرانی خوب حاکی از تغییر پارادایم نقش دولت و حکومتها می باشد. حكمراني تنها در مورد دستگاهها يا كارگزاران دولتي نمي باشد، بلكه از آن مهم تر در مورد كيفيت حكمراني است كه شاخص ها و ابعاد آن را تشريح مي كند. حكمراني خوب يعني شفافيت، پاسخگويي، عدالت و ارتقاي تساوي افراد در برابر قانون که باعث می شود  صدای عامه مردم زمانیکه تصمیمات اخذ و منابع تخصیص می یابند به گوش برسد. این حکمرانی است که متعلق به مردم است و توسط مردم شکل می گیرد.

در سالهای گذشته سازمانهای دولتی توجه ناچیزی به کیفیت خدمات یا پاسخگویی به ارباب رجوع معطوف ساخته اند، اما با عنایت به نهضتی که «مدیریت دولتی نوین نام گذاری شده است، مدیریت دولتی نوین بر عملیات مدیریت حرفه­ای (به جای آنکه صرفاً اداره امور باشد) تأکید دارد که شامل کیفیت خدمات، مدیریت عملکرد و مدیریت ریسک می­باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان حکمرانی خوب و ابعاد پاسخگویی  و ارائه برخی پيشنهادات جهت تبین و تلفیق این دو مولفه کاربردی  است. در این تحقیق از روش توصیفی- همبستگی از نوع پیمایشی و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پزوهش شامل 200 نفر از کارمندان دادسرای منطقه 14 تهران است. شرکت کنندگان ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد اصلاح شده مربوط به حکمرانی خوب و پاسخگویی را پر نمودند. نتایج تحقیق نشان داد که سطح حکمرانی خوب و پاسخگویی کمتر از حد متوسط است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان بعضی فرایند های حکمرانی خوب و پاسخگویی رابطه معناداری وجود دارد.(پایان نامه مدیریت تحول)

پایان نامه مدیریت تحول

پایان نامه مدیریت تحول

پایان نامه در مورد حکمرانی و پاسخگویی خوب

1 مقدمه

در این فصل به بررسی مبانی نظری تحقیق می پردازیم. مبانی نظری این تحقیق شامل معرفی مبانی ارزیابی عملکرد کارکنان دادسرای ناحیه 14 تهران در پاسخگویی به مراجعین می باشد. در ادامه فصل مختصری از  پیشینه تحقیق ارائه می شود.

1- 2 بیان مسئله

جهان امروز با چالشهایی مواجه است که ناشی از دگرگونیهاي حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهاي جدید سازمانی و اجتماعی است. در جهان متحول امروز، دولتها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهاي جدید نخواهند بود. این مهم نیازمند الگوهاي جدیدي است که بتوان از همه ظرفیتهاي جامعه در بخشهاي دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نموده تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت(مسعود صفایی پور و همکاران،1392،116). همه دولتها یا به تعبیر درست تر، بسیاري از آنها به دنبال طراحی و اجراي برنامه ها و سیاستهایی هستند که از طریق آنها بتوانند کشور و مردم خود را به پیشرفت و توسعۀ هر چه بیشتر برسانند و سعادت و رفاه را براي آنان به ارمغان آورند. سراسر تاریخ تمدن بشري مملو از کوششهایی است که در این زمینه صورت گرفته والبته بسیاري از آنها نیز در رسیدن به نتیجه ناکام مانده است. قرن بیستم و اخیرا ًبیست و یکم نیز در این زمینه وضعیت خاص خود را دارد. یکی از تفاوتهاي بارز این عصر با زمانهاي پیش از آن، پیدایش نهادهاي بین المللی است که داعیۀ تصمیم گیري براي کل دنیا را دارند. در زمینۀ مربوط به توسعه و پیشرفت نیز نهادهاي مختلفی تأسیس شده و با به کارگیري دانشمندان و متخصصان مختلف و تحقیقات گسترده سعی دارند نسخه هایی عمومی در این زمینه به کشورها ارائه کنند(محمد مهدي نادري،1390،69 ).

در جهان متحول امروز نقش دولت نيز متحول و مسئوليت آن متفاوت خواهد بود، دولتها به تنهايي قادر به پاسخگويي به نيازهاي جديد نخواهند بود .آنان بايستي با افزايش قابليتهاي خود از طريق باز دميدن نيروي تازه در نهادهاي عمومي توان پاسخگويي به نيازهاي جديد را افزايش دهند(خدیجه مقیمی،1391، 2). یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال جدید که از دهه 1980 به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع حکمرانی خوب است( فتاح شریف‌زاده،1393،95). تعريف انستيتو تكنولوژي توكيو مفهوم حكمراني به مجموعه پيچيده اي از ارزشها، هنجارها، فرايندها و نهادهايي اطلاق مي شود كه به وسيله آنها جامعه به طور رسمي و غير رسمي به اداره فرايند توسعه و رفع تعارضات مي پردازد.

حكمراني مستلزم حكومت، جامعه مدني (فعالان اجتماعي و اقتصادي، نهادهاي جامعه محور و گروههاي ساختار نيافته، رسانه ها و غيره ) مي شود كه در تمام سطوح محلي، ملي، منطقه اي و جهاني معنا مي يابد(دباغ ، نفری،1388 ،4 ). بانک جهانی در سال 1989 طی گزارشی حکمرانی خوب را به عنوان ارائه ی خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرد. پس از آن تعاریف مختلفی از حکمرانی خوب به عمل آمد و ویژگیهای دیگری به تعریف اولیه افزوده شد. آزادی سیاسی، انتخابات آزاد، حمایت از حقوق شهروندی، نظام قضایی مستقل و امکانات آموزشی و بهداشتی از زمره عناصر حکمرانی خوب در تعاریف بعدی بود.

در تعریفی که گراهام از حکمرانی خوب ارائه می دهد فهرست طولانی تری از ویژگیهای حکمرانی خوب را نامبرده و آزادی اطلاعات، شفافیت در نظام حکومتی و رسانه های مستقل و آزاد را به عناصر قبلی می افزاید(مهدی الوانی،1388 ،1). برنامه توسعه سازمان ملل متحد، حكمراني خوب را اينگونه تعريف نموده است: حكمراني خوب كوششي است در جهت حاكميت قانون، شفافيت، مسئوليت پذيري، مشاركت، برابري، كارايي، اثربخشي، پاسخگويي و ديدگاه استراتژيك در اعمال اقتدار سياسي، اقتصادي و اداری(دباغ ،نفری،1388، 5). در همين راستا بايد توجه داشت كه تحقق چنين حقها و معيارهايي مستلزم شرايط ساختاري و تشكيلات سياسي، حقوقي و اداري مناسبي است تا بستر اجرا و اعمال آنها را فراهم سازد. چرا كه اصلاحات ساختاري پيش فرض تحقق مطلوب و مؤثر توسعه و حكمراني مطلوب محسوب  مي شود و بايد اذعان داشت كه حكمراني مطلوب قابليت اجرا در تمامي سطوح سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اداري و استخدامي را داراست و محدود نمودن آن به يك بخش از اركان يك كشور نميتواند كار ساز و مؤثر واقع شده و زمينه توسعه همه جانبه را فراهم سازد(خانی گیاشی،1389، 2 ).

بیان این نکتۀ مهم است که کارشناسان معتقدند گرچه در حکمرانی خوب یک سلسله اصول و ویژگیهاي اساسی مربوط به حکمرانی خوب به صورت جهانی و بین المللی و براي تمام کشورها و دولتها مطرح می شود، اما باید توجه داشت که عملیاتی و اجرایی کردن آنها در کشورهاي مختلف، متفاوت است(محمدمهدي نادري،1390،79). لذا تحقیق پیش رو تلاش می کند توام  با مرور ادبیات و پژوهش های انجام شده به بررسی تاثیر حکمرانی خوب سازمانی و ارتباط آن با  ارتقاء پاسخگویی کارکنان  در دادگستری استان تهران بپردازد.(پایان نامه مدیریت تحول)

پایان نامه مدیریت تحول

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه مدیریت تحول”