فرمت :word و pdf

تعداد صفحه :3

حجم : 1مگابایت

زبان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi
دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi

2,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi را به صورت word آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

پرسشنامه Differentiation of Self Inventory (DSI) ورد

این سوالات مربوط به افکار و احساسات شما درباره خودتان و ارتباط شما با دیگران است. لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که چقدر یک عبارت به طور کلی در مورد شما صحیح است. بر اساس مقیاس زیر دور شماره یا گزینه مرتبط دایره بکشید. اگر معتقدید که یک عبارت به شما مربوط نمی شود، (مثلا یک یا هردو والدین شما فوت شده اند) لطفا به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره افکار و احساساتی که در آن وضعیت خواهید داشت، پاسخ دهید.

کاملا در مورد من صحیح است =  6-5-4-3-2-1= ابدا در مورد من صحیح نیست.(دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi)

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi

(دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi فرمت word)

پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi آیتمی 46

روش نمره دهی و تفسیر

این پرسشنامه یک ابزار 46 سوالی است که برای سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می رود. تمرکز این ابزار بر ارتباطهای مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانواده اصلی است. این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران است.

سوالهای مربوط به هر خرده مقیاس به قرار  زیر است:

– واکنش پذیری عاطفی: 1، 6، 10، 14، 18، 21، 26، 30، 34، 38 و 40.

– جایگاه من: 4، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 35، 41، 43.

– گریز عاطفی: سوالهای 2، 3، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 39، 42

– هم آمیختگی با دیگران: سوالهای 5، 9، 13، 17، 22، 25، 29، 33، 37، 44، 45، 46.

این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف 6 گزینه ای از 1 (ابدا در مورد من صحیح نیست) تا 6 (کاملا در مورد من صحیح است) درجه بندی شده است. به هر سوال نمره ای بین 1 تا 6 تعلق می گیرد. به این صورت که به گزینه 1 نمره 1 و به گزینه 6 نمره 6 داده می شود. حداکثر نمره پرسشنامه 276 است. سوالهای نمره گذاری معکوس دارند در جدول سوالات مشخص شده است. نمره کمتر در این پرسشنامه نشان دهنده سطوح پایین تر تمایز یافتگی است.

پایایی (اعتبار) و روایی

ضریب آلفای گزارش شده توسط اسکورن و فریدلندر برای پرسشنامه تمایز یافتگی خود 88/0 است. همین ضریب آلفا در پزوهش پلج – پوپکو که در سال 2004 انجام گرفت 86/0 است (به نقل از ثنائی و همکاران، 1387). به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه تمایز یافتگی خود از 10 نفر از صاحبنظران در این زمینه نظر خواهی شد که روایی محتوایی این ابزار را مورد تایید قرار دادند.پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi آیتمی 46

(دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi)

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود word dsi

این پرسشنامه در سال 1989 توسط اسکورن و فریدلندر ساخته شد و سپس فرم نهایی آن در سال 2003 توسط جکسوندر بر طبق نظریه ماری بوئن تدوین شد.

پرسشنامه DSI دارای 46 سوال با جواب های لیکرت 6 درجه ای است.

این پرسشنامه دارای 4 مولفه است که عبارتند از:

  • واکنش هیجانی (۱۱ سؤال=ER)
  • گسلش عاطفی (۱۱ سؤال= EC)
  • جایگاه من (۱۱ سؤال=IP)
  • هم آمیختگی با دیگران (۱۱ سؤال =FO)

این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود word dsi

پرسش نامه تمایزیافتگی خود (DSI)

پرسش نامه تمایزیافتگی خود عبارت است از توانایی به دست آوردن کنترل عاطفی و در عین حال، ماندن در جو عاطفی خانواده. این مفهوم بیان گر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع‌ بینانه راجب به موضوعات عاطفی در خانواده است.

تمایزیافتگی شامل نوعی ظرفیت درون فردی برای متمایز کردن تفکر و احساس و نیز توانایی بین فردی برای حفظ استقلال درون بافت رابطه عمیق با افراد مهم زندگی است. از جمله ابزارهایی که برای سنجش تمایز یافتگی ساخته شده است پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) است.

معرفی پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) ورد

پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) دارای ۴۳ آیتم بوده و توسط اسکورون و فریدلندر در سال ۱۹۹۸ ساخته شده است که شامل ۴ خرده مقیاس واکنش‌پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم‌آمیختگی با دیگران است و در طیف لیکرت ۶ درجه‌ای پاسخ داده می‌شود.

خرده مقیاس واکنش‌پذیری عاطفی (۱۱ ماده) بازتاب دهنده درجه‌ای است که فرد به محرک محیطی با حساسیت بیش از حد یا با تغییر‌پذیری عاطفی پاسخ می‌دهد. خرده مقیاسِ جایگاه من (۱۱ آیتم) که در کنار تعریف واضح حس خود، میزان وفاداری به عقاید شخصی را در زمانی که فرد مجبور به انجام خلاف عقاید خود است، مشخص می‌کند.

خرده مقیاس گریز عاطفی (۱۲ آیتم) نشان دهنده احساس ترس از صمیمت و احساس آسیب‌پذیری بیش از حد در ارتباط با دیگران است. سرانجام خرده مقیاس هم آمیختگی با دیگران (۹ آیتم)، نشان دهنده درگیری در روابط بیش از حد عاطفی با دیگران است.

پرسش نامه تمایزیافتگی خود (DSI)

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi word

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود به صورت word

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:46

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

تعادل در سطح درون روانی و بین فردی وجود خویش است. همواره در زندگی آدمی دو نیروی متضاد وجود دارد که در تعادل با یکدیگر به سر میبرند : با هم بودن و فردیت.

متمایز کردن عقلانی و عاطفی از هم را نباید به معنای عینی گرا بودن و توقف عاطفه در نظر گرفت؛بلکه به این معناست که فرد نباید تحت تاثیر احساساتی قرار بگیرد که به درستی نمیتواند آن ها را درک کند، مفهوم تمایزیافتگی میخواهد برقراری تعادل میان احساسات و شناخت ایجاد کند که رسیدن به آن مستلزم طی مسیر و فرآیند است. توانایی تمایز یافتگی را میتوان در پیوستاری از تمایزیافتگی ضعیف (همجوشی ) تا تمایزیافتگی خوب (خودمختاری) قرار داد. (خانواده درمانی- گلادینگ)

ابزار پژوهش

یکی از اصلی ترین بخشهای هر کار پژوهشی را جمع اوری اطلاعات تشکیل می دهد . چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه وتحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد.(دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi به صورت word)

پژوهشگر به منظور رد یا تایید فرضیه ها لازم است داده ها یا اطلاعات لازم را جمع آوری نماید تا بتواند با  تحلیل و پردازش آنها پس از آزمون فرضیات ، نتیجه گیری نماید. ابزارهای گرداوری اطلاعات، گوناگون میباشد که نحوه انتخاب انها به نوع روش تحقیق یا پژوهش بستگی دارد.

پژوهشگران از روشهای مختلفی جهت گرد آوری داده ها استفاده می کنند. این روشها شامل جمع آوری اطلاعات توسط مطالعات کتابخانه ای و روش پیمایشی می باشد.

روش‌های پیمایشی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یا افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونت‌گاه‌ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید. روش‌های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از

: ۱) پرسشنامه‌ای، ۲) مصاحبه‌ای، ۳) مشاهده‌ای، ۴) آزمون، ۵) تصویربرداری و ۶) ترکیبی

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود به صورت word

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi فرمت word

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود dsi”