فرمت : WORD

تعداد صفحه : 26

حجم : 1مگابایت

زبان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS
دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS

5,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS  را به صورت word آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

دانلود پرسشنامه مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS)

دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS)

مفهوم و تعریف خلق و خو / مزاج (MTS)

خلق و خو به عنوان پدیده مشخصه سرشت یک فرد شامل آمادگی برای تحریک هیجانی ، توان و سرعت معمول برای پاسخ دادن ، کیفیت خلق عمومی و همه صفات ویژه از نوسان و شدت خلق اوست ، که به عنوان پدیده ای وابسته به ساختار  سرشتی فرد مورد توجه است ، بنابراین تا حد زیادی منشأ وراثتی دارد (الپورت)  1961) .

آمادگی های ذاتی ،زمینه انواع صفات شخصیتی است و انتظار می رود در طول رشد ، از تمایل پیچیده با محیط تفکیک داده شود.  با توجه  به این مفهوم ، فرض بر این است که بچه ها زندگی را با آمادگیهای شخصی ارثی معینی آغاز می کنند که درکودکی به شکل تفاوتهای فردی آشکار می شود.

توماس و چیس ( 1968 و 1963) در مطالعه طولی در نیویورک (NYLS) کار مقدماتی خود را با گروهی از بچه ها از بدو تولد، در کودکی ، بلوغ و اوایل بزرگسالی پی گیری کردند.

آنها شواهدی ارائه دادند مبنی بر این که درست همان خلق و خوی خردی کودکان که در آغاز کودکی آشکار شده در مراحل بعدی کودک و بلوغ نسبتاً ثابت باقی می ماند. آنها مصاحبه هایی نیمه ساخت دار با والدین در رابطه با رفتار واقعی نوزادشان در هر روز از موقعیت های زندگیشان ترتیب دادند .صورت جلسه مصاحبه های جامع با والدین در معرض تحلیل محتوایی استقرایی قرار گرفت و نه (9) بعد خلق و خوی توصیف شده ذیل از آن مشتق شد.

  • فعالیت – آن مقدار مؤلفه حرکتی که در عملکرد کودک وجود دارد.
  • موزونی – پیش بینی پذیری یا عدم پیش بینی پذیری درزمان عملکردهائی همچون دوره خواب ، بیداری ،گرسنگی ، تغذیه ،دفع و ….
  • گرایش یا گوشه گیری – طبیعت پاسخ گویی به محرکهای جدید مانند غذای جدید ، اسباب بازی جدید، شخص جدید . پاسخهای گرایشی مثبت و پاسخهای گوشه گیری منفی هستند.
  • انطباق پذیری– سهولت و روانی که با آن پاسخ در جهت مطلوب تغییر می یابد.
  • آستانه پاسخ دهی – شدت سطح محرک لازمه فراخواندن پاسخ مشخصی باشد . یعنی واکنش نسبت به محرکهای حساس ، شیء محیطی و …
  • شدت واکنش – سطح انژی پاسخگویی ، صرف نظر از کیفیت یا جهت آن .
  • کیفیت خلق – میزان خوشایندی ، شادی آوری در رفتار دوستانه در تقابل با گریه ناخوشایند و رفتارغیر دوستانه.
  • حواس پرتی – تأثیر پذیری از محرک محیطی بیرونی در تداخل یا در تغییر جهت رفتار در حال انجام .
  • فراخنای توجه و پایداری – فراخنای توجه به طول زمان پیگیری یک فعالیت شخص اطلاق می شود و پایداری هم به مداومت یک فعالیت در مواجه بایک مانع مربوط می شود .

پرسشنامه مقیاس خلق و خوی مالهوترا word

مقیاس خلق و خوی مالهوترا

(دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS))

در تحلیل عاملی نه متغیر ابعاد خلق و خو سه سنخ معناداری مهم خلق و خو به دست آمد که با عنوان های «کودک آرام»،«کودک مشکل دار»و «کودک کند» نامیده شدند . یک «کودک آرام» از طریق نظم در عملکرد های زیست شناختی ، پاسخ مثبت گرایشی به محرک جدید ، انطباق پذیری بالا نسبت به تغییرات  و به طور افزون مثبت شناخته می شود .

این گروه در حدود 40 درصد نمونه NYLS را تشکیل می داد . کودک «مشکل دار»که در حدود 10 درصد نمونه را شامل می شد در حالتی متضاد در انتهای طیف با عملکردی زیست شناختی نامنظم ، واکنش منفی یا گوشه گیرانه نسبت به محرک جدید ، عدم انطباق پذیری یا انطباق پذیری کند نسبت به تغییرات با حالات روانی شدید یا غالباً منفی قرار داشت . سنخ سوم «کودک کند» حدود 15 درصد و در جایی بینابین ترکیبی از مشخصه های کودک مشکل دار با شدت متوسط نمایش داده شدند .

35 درصد باقی مانده نمونه NYLS با هیچ یک از سه سنخ مطرح شده مطابقت نداشتند و خود را با تغییرات وسیعی در درجه بارزی نشان دادند. به علاوه تحلیل کیفی که قبل ازانجام تحلیل عاملی تکمیل شده بود نیز کودک آرام و کودک مشکل دار را شناسایی کرده بود .

این صفات خلق و خو و سه منظومه معنادار عملکردی ، همان طور که توصیف شدند ، در پیشرفت روان شناختی تأثیر گذار یافته شدند . چنانچه توسطNYLS  و بسیاری دیگر از کسانی که در این زمینه کار کرده اند ،این مطالب تأیید شده است.

شواهد قابل توجهی وجود داردکه ویژگیهای مزاجی نقش بسیار مهمی در ایجاد مشکلات روان شناختی از انواع مختلف دارد و اعتبار آن به عنوان عامل خطر معنادار ثابت شده است .

با این حال برطبق گفته راتر (1977) این تضاد مزاجی را به راحتی نمی توان موضوع مشخصه های شخصیتی از پیش مقرر شده دانست که منجر به اختلال رشدی در کودک می شود، بلکه موضوع تأثیر داشتن روش برخورد مردم با کودک نیز در ویژگیهای مزاجی مطرح است، یعنی دامنه فعالیتهای او و موقعیتهایی که او در رابطه با مشخصه های معین مزاجی، توانائی در کنار آمدن و آیسب پذیری در برابر خطرات روانی – اجتماعی را تجربه می کند.

همچنین توماس و چیس (1983) بر مفهوم تعامل گرایی در فرآیند رشد تأکید می کنند، جایی که مزاج و محیط یکدیگر را از طریق فرایند تکامل دائمی رشد تقویت کرده و یا تغییر می دهند.

در تحلیل طبیعی این فرایند تعاملی، توماس و چیس در سال 1977 به این نتیجه رسیدند که مفهوم آسیب پذیری در میزان مفهوم انطباق و عقاید مربوط به هماهنگی و ناهماهنگی بسیار سودمند هستند. زمانی میزان انطباق ها نتیجه می دهد که ویژگی های محیط و انتظارات آن و تقاضاها با ظرفیت ها، مشخصه ها و نوع رفتار کردن خود ارگانیسم مطابقت داشته باشد.(دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS))

وقتی این هماهنگی بین ارگانیسم و محیط نمایان باشد بهینه در جهت پیشروی امکان پذیر است . بر عکس ، عدم انطباق بین فرصتها و تقاضاهای محیطی و ظرفیتها و مشخصه های ارگانیسم،اختلافهاو ناهمخوانی هارا به وجودمی آورد، به طوری که رشد منحرف شده وعملکردی ناسازگارانه پیش می آید.

دانلود آزمون مقیاس خلق و خوی مالهوترا word

دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS) word

دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS)

سنجش خلق و خو

اندازه گیری خلق و خو به دلایل مختلف ،مسئله آزار دهنده ای بود . پرسشها در رابطه با شناسایی و تعریف صفات مهم رفتاری معنادار بوده است ، عملیاتی کردن مشخصه های تعریف شده ،توافق بر روی هم ارزی عملکرد بین رفتارآشکار و صفات خلق و خوی مربوط به آن ، انتخاب شرایط یاموقعیتهایی که مورد استفاده سنجش قرارمی گیرد ،و انتخاب شکل اندازه گیری که آیا مشاهده مستقیم، روش پرسشنامه یا روش مصاحبه باشد . از مشکلات محققین به شمارمی رفت.

اغلب تحقیقات درمورد اندازه گیری خلق و خو ، 9 جنبه توصیف شده به وسیله پژوهشگران در NYLS   را دنبال کرده اند . با برداشتن چند نمونه رفتاری در موقعیتهای مختلف و یا به دست آوردن اطلاعاتی در اصطلاحات توصیفی واقعی ،نمی توان به راحتی به آنچه که کودک انجام می دهد دست یافت ، بلکه به چگونگی رفتاری که انجام می دهد می رسیم و می توان اعتبار گرایشهای پاسخ عمومی ویژگی های مزاجی را ارزیابی کرد.

اغلب کسانی که دراین زمینه کار کرده اند ،از روش درجه بندی والدین استفاده نموده اند . در تشخیص نیاز برای مقیاسهای کوتاه درجه بندی برای اندازه گیری خلق و خو، پژوهشگران مختلف ( کاری 1970 و 1972 – گراهام و دیگران ، 1973- گارساید و دیگران 1975- کاری و مدویت 1978- و پرسن– بلن نو و منویل 1979 ، 1980) ابتدا بر اساس نه جنبه توصیف شده به وسیله توماس و چیس که پایایی و اعتبار آن مانند اقتصادی بودن برای اجرا و نمره گذاری ثابت شده بود، ابزار اندازه گیری خلق و خو را ارائه نمودند.(دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS))

اغلب این ابزار برای دوران کودکی ، پیش دبستانی و دوره های اولیه سن مدرسه ، به وسیله دیگران بسط داده شد ، مطالعه این سالهای اولیه در جهت رشد طولی به ویژه برای شناخت کودکانی که در معرض خطر رفتاری در حال رشد / اختلالات عاطفی هستند، اهمیت دارد.

اگر چه وقتی که بچه هایی با مشکلات رفتاری / عاطفی برای کار بالینی مراجعه می کنند ، تحلیل بیماری زایی اختلال ، مطالعه خلق و خوی آنها را نیز ایجاب می نماید.

دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS) word

دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS)

ساخت و استاندارد کردن مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS)

انتخاب سؤال:

بر اساس 9 جنبه مزاجی بوسیله توماس و چیس(1963 و 1968) سؤالها به زبان ساده هندی و انگلیسی از منابع مختلف برگزیده شد از: (الف) توصیف های منتشر شده رفتاری در ارتباط با هر یک از نه جنبۀ توماس و دیگران (1963 و 1968)؛

(ب) جدول مشخصه های مزاجی گراهام و دیگران (1973) و (ج) از تجربه های بالینی خود نویسندگان سؤالهای رفتاری مطابق با تعریف های طبقاتی.بسیاری از کسانی که در این زمینه کار می کردند ( توماس و دیگران – 1963 ، راتر 1978- روت بارت 1985) گزارش دادند که : الف) درجه بندی خلق  خوی والدین، به ویژه مادران پایا است زیرا این درجه بندی ها آرایه وسیعی از زمینه های طبیعی در والدینی است که با فرزندانشان برخوردهایی دارند. ب) روش های  رفتاری نمونه در موقعیتهای روزانه زندگی ، یک سنجش خلق و خویی کافی ارائه می دهد.دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS)

پیش آزمون مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS)

اولین پیش نویس برنامه بر روی مادران 10 کودک انجام شد و پاسخهای آنان کلمه به کلمه ثبت شد . هر سؤال به طور فردی نمره داده شد و همچنین با انجام مصاحبه ای در مقیاس سه مرحله ای به هر یک از جنبه ها یک درجه بندی کلی داده شد و اساساً ارزیابی کیفی انجام شد تا نیاز مشخص برای تغییر  یعنی در شکل ؛ ساخت جمله و استفاده مناسب تر از کلمات ونمره گذاری را نشان دهد .برنامه تجدید نظر شد و اولین آزمون روی 20 نفرآزمودنی انجام شد . تحلیل جزء به جزء سؤالها به شکل ضریب همبستگی انجام شد .نه سؤال همبستگی  ضعیفی با مجموعه مزاجی طرح ریزی شده داشتند و حذف شدند . چهار سؤال دیگر هم تغییر داده شدند.

جدول مزاجی مجدداً تغییر یافت و در دومین اجرا با 100 نفر برگزارشد که والدین 50 کودک با اختلال عاطفی 50 کودک  نرمال درسنین بین 14 – 4 سال از هر دو جنسیت بودند. جزئیات پیش آزمون و اطلاعات اولیه در ساخت و استاندارد کردن قبلاً در یک سری مقاله گزارش شده بود( مال هوترا و راندهاوا– 1982،1983 a – مال هوترا وراندهاوا-b,c 1983) 

دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS) word

دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS

استانداردکردن

درتجدید نظر نهایی ، برنامه نه متغییرمزاجی را با 45 سؤال ( برای هرکدام5 سؤال ) با مقیاس درجه بندی 5 مرحله ای اندازه گیری کردند. دو نمره انتهایی یک و 5 با تعریف هایی برمبنای نقطه میانی 3 ارائه شد .

نمره های کمتر از 3 درجهت منفی ونمره های بیشتر از 3 در جهت مثبت ، برای شدت و فراوانی رفتار ارزیابی شده بوسیله هرسؤال بودند یعنی نمره پایین در فعالیت به معنی فعالیت کم کودک و همین طور بالعکس . میانگین نمره ها در هر متغیر نیز محاسبه شد .

برنامه مادران100 کودک بااختلال عاطفی که در کلینیک راهنمای کودک در بخش روان پزشکی حضور داشتند و 100 تن از مادران کودکان نرمال که در قسمت بیماران سرپایی بخش اطفال در سازمان آموزش وتحقیق پزشکی پس از لیسانس ، چاندیگار برگزار شد .سن بچه ها بین 12-5 سال بود که هر دو جنسیت را شامل می شد .

تصور می شد که این نه متغیر مزاجی می تواند تعداد کمتری از جنبه ای مورد نظر را نشان دهد. بنابراین، اطلاعات مربوط به دوگروه تحلیل عاملی شد .عواملی با ارزش بیشتر از یک باتوجه به چرخش واریماکس بیرون آورده شدند . عواملی با بار 4± یا بیشتر معنادار گرفته شدند.

چهار عامل به دست آمده در هر یک از دو گروه ، برای واریانس کل هر کدام 14/72 درصد و 47/74 درصد محاسبه شد .ساختارهای عاملی در هر دو گروه تقریباً مشابه چیزی است که در جدول زیر نشان داده شده است . نام های تعیین شده برای عوامل ، بر اساس متغیر های موجود است.(دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS))

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS”