فــرمــت : WORD

تعداد صفحه : 8

حــجـم : 1مگابایت

زبــان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI
پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI

3,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI را به صورت word آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد word

پرسشنامه شادکامی آکسفورد:آزمون شادکامی آکسفورد دارای29 مادهاست و میزان شادکامی فردی را می سنجد.پایه نظری این پرسشنامه  تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است است(آنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند:فراوانی ودرجه عاطفه مثبت،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره ونداشتن احساس منفی)این آزمون در سال 1989توسط مایکل آرگایل وبراساس پرسشنامه افسردگی بک(BDI،1976)ساخته شده است.

21عبارت از عبارات این پرسشنامه  ازBDIگرفته شده ومعکوس گردیده ویازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های سلامت ذهنی را پوشش دهد.مانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی خودش یکی از آنها را انتخاب نماید.امروزه به طور گسترده ای از این آزمون در پژوهش های مربوط به شادکامی استفاده می شود.

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI

دانلود پرسش نامه شادکامی آکسفورد (OHI) فرمت ورد

ویژگی های روانسنجی

الف)خارجی

آرگایل وهمکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ 90/0وپایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته 78/0گزارش کرده اند.روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آنها43/0محاسبه شدهمچنین از آنجایی که شادکامی دارای سه بخش :عاطفه مثبت،رضایت ونبود عاطفه منفی دانسته شده،همبستگی این پرسشنامه با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن(32/0)،باشاخصرضایت از زندگی(57/0)وبا پرسشنامه افسردگی بک(52/0-)محاسبه شد.

در پژوهشی که توسط علی پور وآگاه هریس(1386)به منظور بررسی اعتبار وپایایی فهرست شادکامی اکسفورد(OHIآرگایل2001)اجرا شد،نمونه ای متشکل از142 مرد و227 زن از بین کلیه کارمندان ودانشجویان ساکن تهران با میانگین سنی 24سال و11ماه ودامنه سنی 18-53سال از مناطق 5،11،18،2شهر تهران (بر پایه چهار بخش غرب،مرکز،جنوب وشمال)وشهرستانهای کرج،شهریار واسلامشهر انتخاب شدند.

افراد انتخاب شده فهرست شادکامی آکسفورد،پرسشنامه شخصیتی آیزنک وفهرست افسردگی بک را تکمیل کردند.بررسی همسانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشان دادکه تمام 29گزاره این فهرست با نمره کل همبستگی بالایی داشتند.

آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با91/0بود.همبستگی پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک وزیر مقیاس های برون گرایی ونورزگرایی پرسشنامه شخصيتي آيزنگ به ترتيب برابر با48/0-،45/0و39/0-بود كه روايي همگرا و واگراي فهرست شادكامي آكسفورد را تاييد مي كرد.

نتايج تحليل عاملي با استخراج 5عامل:رضايت از زندگي،حرمت خود،بهزيستي فاعلي،رضايت خاطر وخلق مثبت توانستند با ارزش ويژه بزرگتر از 1در مجموع 7/49%واريانس كل را تبيين كنند.ميانگين نمره هاي آزمودني هاي ايراني در فهرست شادكامي آكسفورد(07/42)با يافته هاي پژوهش آرگايل(6/35=M)متفاوت بود.

يافته هاي پژوهش نشان دادند كهOHIبراي اندازه گيري شادكامي در جامعه ايراني وپايايي مناسب برخوردار است.

در پژوهشي كه توسط علي پور و نوربالا (1378)با نمونه اي متشكل از 101نفر از دانشجويان دانشگاههاي تهران صورت گرفت.ضريب همساني دروني براي گروه مردان وزنان به ترتيب برابر 94/0و9/0واعتبار باز آزمايي پس از7هفته 78/0 وضريب پايايي باز آزمايي با فاصله زماني سه هفته در يك نمونه 25 نفري 79/0به دست آمد.

اما از آنجايي كه در پژوهش علي پور ونور بالا(1378)براي بررسي OHIتنها از دانشجويان دانشگاههاي تهران وبا حجم نمونه كم(101نفر)استفاده شده بود.بنابراين پژوهش ديگري توسط دكتر احمد علي پور ومژگان آگاه هريس(1386)براي بررسي اعتبار وپايايي فرم تجديد نظر شده 29گزاره اي OHIبا استفاده از حجم نمونه بيشتر ونمونه آماري گسترده تر انجام شد تا علاوه بر بررسي اعتبار و پايايي فرم تجديد نظر OHIارتباط نمره هاي حاصل از فهرست مذكور با ريختهاي شخصيتي آيزنك ونمره هاي افسردگي بك نيز مشخص شود.(پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI)

دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد word

پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) فرمت word

روش نمره گذاري

اين آزمون شامل 29عبارت چهار گزينه اي است كه نمره گذاري گزينه هاي هر عبارت به ترتيب عبارت است از:

الف:0               ب:1            ج:2                   د:3

بدين ترتيب بالاترين نمره اي كه آزمودني مي تواند در اين مقياس كسب كند،87است كه بيانگر بالاترين حد شادكامي بوده وكمترين نمره اينن مقياس0است كه مويد ناراضي بودن آزمودني از زندگي وافسردگي فرد است.نمره بهنجار اين آزمون بين 40 تا 42است.

 

چند نمونه از سوالات

1)  الف-احساس شادی نمی کنم

ب-نسبتا احساس شادی می کنم.

ج-خیلی شاد هستم.

د-بیش از حد شاد هستم.

 

2) الف-نسبت به آینده خوش بین نیستم.

ب- نسبت به آینده خوشبین هستم.

ج- احساس میکنم آینده ای نوید بخش در انتظار من است.

د-احساس میکنم زندگی سرشار از امید پیش رو دارم.

 

3) الف-در حقیقت از هیچ جنبه ی زندگی ام راضی نیستم.

ب-از بعضی از جنبه های زندگی ام راضی هستم.

ج-از بسیاری از جنبه های زندگی ام رضایت دارم.

د-از همه جنبه های زندگی ام کاملا راضی هستم

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) فرمت word

دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI

 

25) الف-من احساس تعهد وفعالیت چندانی نمی کنم.

ب-گاهی احساس تعهد وفعالیت می کنم.

ج-غالبا احساس تعهد وفعالیت می کنم.

د-من همیشه احساس تعهد وفعالیت می کنم.

 

26) الف-فکر می کنم دنیا جای خوبی نیست.

ب-فکر می کنم دنیا کم وبیش جای خوبی است.

ج-فکر می کنم دنیا جای خیلی خوبی است.

د-فکر میکنم دنیا جای عالی است.

 

27) الف-به ندرت می خندم

ب- کم وبیش میخندم.

ج-زیاد می خندم.

د-همیشه در حال خندیدن هستم.

 

28) الف-آدم جذابی نیستم.

ب-نسبتا جذاب هستم.

ج-جذاب هستم.

د-بی اندازه جذاب هستم.

 

29) الف-به نظر من هیچ چیز جالب وجود ندارد.

ب-بعضی چیزها را جالب می بینم.

ج-بیشتر چیزها را جالب می بینم.

د-به نظر من همه چیزها جالبند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI”