فرمت:word

تعداد صفحه:25

حجم:1مگابایت

زبان:فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

نمونه سوالات روش تحقیق و خلاصه کتاب دکتر دلاور
نمونه سوالات روش تحقیق و خلاصه کتاب دکتر دلاور

5,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

نمونه سوالات کتاب روش تحقیق دکتر دلاور

چند مورد از نمونه سوالات روش تحقیق و خلاصه کتاب دکتر دلاور:

هدف اصلی و عمده پژوهش های تاریخی چیست؟
۱- تغییر اطلاعات و معنادار کردن آنها
۲- توصیف زمان حال
۳- کشف حقایق گذشته
۴- پیش بینی زمان حال

 

منظور از اعتبار بیرونی در پژوهش های تاریخی چیست؟
۱- بررسی سندیت مدرک یا اثر مورد پژوهش
۲- دست یابی به منابع دست اول و دوم
۳- دست یابی به منابع دست دوم
۴- بررسی شرایط زمانی و مکانی که بر پژوهش تاثیر می گذارد

 

معمول ترین ابزاری که در مطالعات زمینه یابی به منظور جمع‌آوری اطلاعات به کار می رود، چه نام دارد؟
١. مشاهده
۲. پرسشنامه
۳. آزمایش
۴. چک لیست

 

در ارتباط با طراحی و تدوین سؤال های پرسشنامه، کدام گزینه درست نیست؟
١. سوالات باید سخت باشد
۲. سوالات باید ساده باشد
٣. سوالات باید دارای روال منطقی باشد
۴. سوالات باید روشن باشد

 

امتیاز عمده یاداشت برداری در مصاحبه چیست؟
۱. صحت اطلاعات جمع‌آوری شده
۲. دقت اطلاعات جمع‌آوری شده
٣. سهولت تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده
۴. نتیجه گیری آسان اطلاعات جمع‌آوری شده

 

از نقطه نظر عملیاتی آزمایش چیست؟
۱٫ بررسی رابطه بین متغیرها ٣. بررسی همبستگی بین متغیرها
۲. بررسی کنش متقابل بین متغیرها
۴. بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته

نمونه سوالات روش تحقیق و خلاصه کتاب دکتر دلاور

(نمونه سوالات روش تحقیق و خلاصه کتاب دکتر دلاور)

 

اگر نمرات یک آزمون توسط افراد مختلفی نمره گذاری شود، چه خطایی اعتبار درونی پژوهش را با خطر روبه رو می کند؟

١. کنش متقابل متغیرها
۲. بازگشت آماری
٣. تفاوت فردی آزمودنی ها
۴. نحوه اجرای وسایل اندازه گیری

 

وظیفه اساسی و تکنیکی یک طرح تحقیقی چیست؟

١. کنترل عامل آزمایش
۲. کنترل واریانس آزمون
۳٫ کنترل اثر پیش آزمون
۴. کنترل افت آزمودنیها

سوالات روش تحقیق فرمت word

تنها متغیری که در طرح پیش آزمون و پس آزمون با طرح گروه های آزمایشی ۱ و ۲ کنترل نمی شود، کدام است؟

١. افت آزمودنیها
۲. بازگشت آماری
٣. بلوخ روانی و فیزیولوژیکی آزمودنی ها
۴. رخدادهای همزمان با اجرای تحقیق

 

در رابطه با استفاده از نمونه در دسترس برای انجام یک تحقیق، کدام گزینه صحیح می باشد؟(نمونه سوالات روش تحقیق و خلاصه کتاب دکتر دلاور)
١. استفاده از نمونه در دسترس یکی از بهترین روش های نمونه گیری است.
۲. پاسخ افرادی که از این طریق انتخاب می شوند با نمونه واقعی تفاوتی ندارد.
٣. انتخاب نمونه با این روش از اشتباه های رایج در نمونه گیری برای تحقیق است.
۴. انتخاب نمونه با این روش محقق را در تعمیم پذیری نتایج مطمئن می سازد.

 

در یک جامعه نسبتا کوچک برای انتخاب نمونه از کدام روش استفاده می گردد ؟(نمونه سوالات روش تحقیق و خلاصه کتاب دکتر دلاور)
۲. نمونه گیری خوشه ای
١. نمونه گیری منظم
۳. نمونه گیری تصادفی ساده
۴. نمونه گیری طبقه ای

 

هدف عمده پژوهش تاریخی چیست ؟
۱٫ تلاش برای عبرت گرفتن از گذشته
۲. تلاش برای کشف آن چیزی است که در گذشته اتفاق افتاد
٣. تلاش برای کشف رویدادهای آینده بر اساس تجارب گذشته
۴. تلاش برای بازسازی و تجدید حیات گذشته

 

کدام طرح تحقیق زیر، از جمله طرح های گسترش یافته از طرح های آزمایشی است؟
١. پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل
٣. پس آزمون با گروه کنترل
۲. پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی
۴. پس آزمون با یک گروه

 

در آمار و تحقیق واژه فاکتور یا عامل معادل کدام مورد زیر تلقی می گردد؟

١. متغیر مستقل
۲. متغیر وابسته
۳٫ سطح
۴. طرح

 

در کدام یک از طرح های پژوهشی، می توان حداکثر کنترل را بر متغیرهای اعتبار بیرونی اعمال نمود؟

۱. طرح های شبه آزمایشی
۲. طرح های آزمایشی واقعی
۳. طرح های غیر آزمایشی
۴. طرح های نیمه آزمایشی

 

کدام گزینه نشان دهنده پرکاربردترین روش در بین پژوهش های کیفی می باشد؟
۱. همبستگی
۲. موردی
٣. میدانی
۴. قوم نگاری

سوالات روش تحقیق فرمت word

(نمونه سوالات روش تحقیق و خلاصه کتاب دکتر دلاور)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه سوالات روش تحقیق و خلاصه کتاب دکتر دلاور”