فـرمـت : pdf

حـجـم : کمتر از 1مگابایت

زبــان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود فرم های پوشه کار
دانلود فرم های پوشه کار

2,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود فرم های پوشه کار را به صورت pdf آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید و دانلود به واتساپ 09210985196 پیام دهید.

فرم خود سنجی پوشه کار

برای دانلود فرم ها به صورت با کیفیت و پی دی اف به سبد خرید مراجعه کنید

دانلود فرم های پوشه کار

امروزه درهمه ي نظام هاي آموزشی پویا، معلم رادرجریان یاددهی-یادگیري، تنها عامل انتقال دهنده ي دانستنی ها نمی دانند، بلکه او را به عنوان عامل تسهیل کننده ي شرایط، برانگیزاننده وهدایت کننده، باوردارند؛ و کلاس نه مکانی براي سخنرانی، که کارگاه آموزش ویادگیري زندگی است. با این نگاه دانش آموز به جاي آن که موجود پذیرنده منفعلی باشد، هوشمند و پویاست که سهمی بس عظیم در رشد و شکوفایی و ظهور توانمندي ها و قابلیت هاي خود دارد. روش هاي آموزش، شیوه هاي سنجش وهدایت دانش آموزان درمسیر دانایی، بدون حضور مؤثر آنان، کاري است که چندان به موفقیت آن نمیتوان دل بست. از این نگاه، لازم است ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیز، مورد باز اندیشی و باز آفرینی قرار گیرد. خرده سیستمی که داراي اجزا و عناصر مهمی چون رویکرد، هدف، روش، ابزار، اطلاعات، شیوه بازخورد و شیوه گزارش می باشد. این خرده سیستم متأثر ازتفکر نظام گرا باید به هردانش آموز به دیده ي حرمت نگاه کند و سعی نماید تصویري واضح و سه بعدي از رشد مهارت، توانایی ها و دانش و نگرش آن ها را ارائه نماید؛ و به جاي اینکه توانایی هاي هر دانش آموز را با سایر دانش آموزان مقایسه نماید، وضعیت فعلی او را با وضعیت قبلی اش، مقایسه کند. جهت تحقق چنین خواسته اي، بایسته است به دنبال ابزارهایی باشیم که توانایی هاي دانش آموزان را با توجه به تفاوت هاي فردي بسنجد وبه قول ویگنز (۱۹۹۳) یک تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد دانش آموز نشان دهد تا از آن طریق، اعتماد به نفس لازم را در آنان ایجاد کند و هر دانش آموز را با خودش مقایسه نماید.

یکی از این ابزارها، پوشه کار است. پوشه کار در سنجش مبتنی بر عملکرد ابزاري است که هویت فردي دانش آموزان را مورد توجه قرار می دهد و فرایندها و فرآورده هاي یادگیري شناختی و غیر شناختی دانش آموزان را با نگاه تازه اي به نمایش می گذارد.

هرمن وهمکارانش (۱۹۹۲) از سنجش پوشه کار، به عنوان سیستم یاد کرده اند. سیستمی که براساس آن، نمونه هایی ازکارهاي هر دانش آموز را که در طی یک دوره ي زمانی تکامل پیدا کرده؛ دریک پرونده نگهداري می کند.

دانلود فرم ارزیابی والدین از پوشه کار

دانلود فرم ارزیابی والدین از پوشه کار

از آنجا که از زاویه ي ارزشیابی براي یادگیري، پوشه کار از جایگاه واهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ به معرفی پوشه کار وچگونگی مدیریت آن می پردازیم. (دکتر قره داغی. صفرتابیست)

تردیدي نیست که جمع آوري اطلاعات، تمامی فرایند ارزشیابی نیست. هم چنین، اگر اطلاعات مناسبی گردآوري شود به این معنا نیست که کار ارزشیابی تحصیلی به پایان رسیده است.

ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که تنوع اطلاعات بدست آمده براي ارزشیابی تحصیلی کافی نیست وبه ا عمال سیاستی براي نظم دهی وسامان دهی آن ها نیاز دارد. در غیر این صورت، اطلاعات جمع آوري شده را به سختی می توان تجزیه وتحلیل کرد. بی توجهی به این موضوع باعث می شود معلم عملاً درمیان توده ي انبوهی از اطلاعات جمع آوري شده قرار گرفته، سردر گم شود.دانلود فرم های پوشه کار

درالگوي ارزش یابی سنتی، دفتر کلاس نقش سامان دهی اطلاعات را به عهده داشت و از آن جا که بخش بیش تر اطلاعات به صورت نمره بود دراین دفتر جمع می شد. اما در این رویکرد، با دفتر کلاس نمی توان ازعهده ي سامان دهی اطلاعات جمع آوري شده برآمد. در این بخش دو ابزار مهم در نگه داري وسامان دهی اطلاعات وشواهد جمع آوري شده مورد بحث قرار می گیرد. (دکترمحمدحسنی-راهنماي اجراي ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان)  ارزش تربیتی پوشه ي کار

پوشه ي کار یا کار پوشه در واقع ابزار چند منظوره است. کاربردهاي تربیتی وآموزشی پوشه ي کار قابل توجه است وکم تر از کاربرد ارزش یابی آن نیست ودراین جا از منظر ابزار ارزش یابی مورد توجه قرار می گیرد. از این منظر پوشه ي کار وسیله اي براي نظم بخشیدن وهدفمند کردن اطلاعات جمع آوري شده است.

دانلود فرم های پوشه کار:این مجموعه معلم را قادر می سازد تا رشد فرآیند یادگیري ومیزان موفقیت تحصیلی دانش آموز را در دوره ي مذکور بررسی وارزشیابی کند. (دکترمحمدحسنی-راهنماي اجراي ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان)

فرم های ارزیابی معلم از پوشه کار

 

فرم های ارزیابی معلم از پوشه کار

پوشه ي کار{کارپوشه، کارنما، سنجش پرونده اي، پوشه عملکرد،portfolio(پورت فولیو)}:

“پوشه کار” ابزار مهم ارزشیابی کیفی-توصیفی است ویکی از بهترین شیوه هاي ارزشیابی مستمر، پویاوسازنده است که به معلم، والدین ودانش آموزان و…اطلاعات کافی ازمیزان پیشرفت دانش آموز وچگونگی آن ارائه می دهد. صاحب نظران علوم تربیتی، تعاریف به ظاهر مختلفی! از پوشه کار به عمل آورده اند.

فراهانی (۱۳۸۴) آن را، یک مجموعه ي هدف دار منظم از کار وفعالیت فراگیر می داند که نشان دهنده ي تلاش، کوشش، پیشرفت ورشد دستاورد وموفقیت هاي او هست؛ وفراگیران را به فراگیرانی پویا وفعال تبدیل می کند که دربرابر یادگیري وپیشرفت خود مسئول باشند.دانلود فرم های پوشه کار

هام وآدامز (۱۹۹۱) معتقدند: پوشه کار، چیزي بیشتر ازیک پوشه ي معمولی است. چون مجموعه اي است شامل کارهایی که آگاهانه وهدفمند انتخاب شده اند.

واوروس (۱۹۹۰) پوشه کار را، مجموعه اي سازمان دهی شده از مدارك مستندي می داند که معلم ودانش آموز با استفاده از آن، میزان پیشرفت دانش آموز را در حیطه هاي مختلف دانش، مهارت ونگرش در موضوعات معین درسی، به نمایش می گذارند.

دکتر قره داغی (۱۳۹۴) پوشه کار را مجموعه اي ازنمونه کارهاي دانش آموزان می داند که درفرایند یاددهی-یادگیري هدفمند جمع آوري گشته، آگاهانه انتخاب گردیده ومنظم سازمان دهی شده وبیانگر میزان تلاش، پیشرفت وموفقیت دانش آموزان است. به عبارتی همچون آلبومی، تصاویر گوناگون ودرمسیر رشد دانستن، توانستن وبه کار بستن به دانش آموز و والدین هنگام بررسی ومشاهده ي آن، اطلاعات ارزشمندي ارائه می دهد تا برآن اساس تلاش ها، فعالیت ها واقدامات خودرا پیگیري، سازمان دهی ومدیریت نمایند.

دانلود فرم های پوشه کار :دکتر حسنی (۱۳۹۳) پوشه کار را مجموعه مستنداتی می داند که دانش آموزان به کمک معلم از فعالیت هاي یادگیري وموفقیت هاي خود در رسیدن به انتظارات جمع آوري می کنند.

خانم طاهره رستگار (۱۳۸۸) معتقد است، پوشه ي کار مانند یک جورچین (پازل)، مجموعه ي قطعاتی از کارهاي دانش آموز است که با اتصال آن ها به هم می توان تصویرکامل وروشن تري از دانش آموز به عنوان یک یادگیرنده ي مادام العمر به نمایش گذاشت.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فرم های پوشه کار”