فـرمـت : pdf

تعداد صفحه : 2

حـجـم : کمتر از 1مگابایت

زبــان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود کاربرگ تم 7 ریاضی اول ابتدایی
دانلود کاربرگ تم 7 ریاضی اول ابتدایی

2,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود کاربرگ تم 7 ریاضی اول ابتدایی را به صورت pdf آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید و دانلود به واتساپ 09210985196 پیام دهید.

کاربرگ تم 7 ریاضی پایه اول دبستان

دانلود کاربرگ تم 7 ریاضی اول ابتدایی

ارتباط تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها با صفحات بخش:

١ مصداق های جمع و تفريق با حاصل کمتر از ۵ را با توجه به اين تصوير مطرح کنيد.
. ٢ اشيايی را که تنها يک عدد از آن در تصوير وجود دارد نام ببريد و کنار آنها بنويسيد ۱
. ٣ اشيايی را که دقيقاً ۲ عدد از آنها در تصوير وجود دارد نام ببريد و کنار آنها بنويسيد ۲
٤ با رديف و ستون در کتابخانه آدرس بدهيد.
٥ تعداد برش های کيک و هديه ها و شاخه های گل و شمع ها و افراد حاضر را به صورت دو دسته پنج تايی تقسيم
کنيد.
٦ چند نفر عينک دارند؟
٧ پيراهن پدر چند دکمه دارد؟ پيراهن پسر کوچک چند دکمه دارد؟

اهداف صفحه ۴۴ تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ مرور مفاهيم جمع و تفريق.
٢ نمايش حاصل جمع يا تفريق با نماد چوب خط.
٣ به کارگيری مفاهيم جمع و تفريق در محيط پيرامونی.
٤ تمرين مهارت حل مسئله با حل مربع شگفت انگيز
.۴*۴

روش تدريس صفحه ۴۴ تم ۷ ریاضی اول دبستان تولد دوقلوها

دانلود کاربرگ تم 7 ریاضی اول ابتدایی ∗ می توانيد با برش دادن دو دايره کاغذی با رنگ های متفاوت به پنج قسمت مساوی و با دادن شکل ها به دانش آموزانفعاليتی به صورت زير انجام دهيد.

١ ابتدا ۳ قطعه از يک دايره کاغذی و ۲ قطعه از دايره کاغذی ديگر بردارند و از آنها بپرسيد که از هر دايره چند قطعه برداشته شده است.

سپس بخواهيد ۲ قطعه باقيمانده از يک رنگ را به ۳ قطعه ی ديگر وصل کنند.

از آنها بپرسيد روی هم چند قطعه شده است تا دانش آموزان درک مناسبی از مفهوم جمعکسب کنند.

به اين ترتيب می توانيد تمرين هايی برای مفهوم تفريق نيز طرح کنيد.

∗∗ حال می توانيد سؤالاتی در مورد مفهوم اضافه کردن يا کم کردن کيک ها با توجه به صفحه آغازين بخش بپرسيد.

به عنواننمونه اگر دو قطعه از کيک سمت راست به ۲ دختری که روی مبل نشسته اند داده شود،

چند قطعه از کيک می ماند؟ با طرح سؤال هایمشابه از دانش آموزان، درک مناسبی از مفاهيم جمع و تفريق با توجه به تصوير مربوطه ايجاد کنيد.

∗∗∗ حال به صفحه ۴۴ کتاب درسی برگشته و فعاليت مربوطه را انجام دهيد.دانلود کاربرگ تم 7 ریاضی اول ابتدایی

در اين فعاليت ابتدا توضيح دهيد که هر کيک به۵ قسمت مساوی تقسيم شده است،

سپس طبق دستورالعمل بالای صفحه سؤالات مربوطه را بپرسيد.

برای حل مربع شگفت انگيز اين صفحه راه حل های مختلف دانش آموزان را سؤال کنيد

هر دانش آموز می تواند کار نفر کنارخود را کنترل و بررسی کند و در مورد صحت و سقم آن اظهارنظر کند.

دانلود کاربرگ تم هفتم ریاضی پایه اول دبستان

١ ديدن ۵ قطعه مساوی از يک گردی يا کيک از اهميت خاصی برخوردار است.

بنابراين از ابزارهايی که اين تصوير را ايجاد می کند استفاده کنيد.

٢ ممکن است که دانش آموزان در هنگام انجام فعاليت مربوط به کيک و تشخيص تعداد قطعات با مشکل مواجه شوند.

شمامی توانيد آنها را به بشقابی که خطوط ناشی از برداشتن قطعه ها در آن ديده می شود، هدايت کنيد.

٣ در حل مربع شگفت انگيز هم می توان با کنترل ستون ها و هم بابررسی رديف و هم با نگاه کردن به ۴ مربع که در يک چهارم
مربع اصلی کنار هم قرار گرفته اند،

به پاسخ مناسب دست يافت. بنابراين راه حل های مختلف را در کلاس مورد بررسی و توجه قرار دهيد

اهداف صفحه ۴۵ تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

١ برقراری ارتباط با نمايش های مختلف عدد يک.
٢ ديدن مصاديق مختلف عدد يک در محيط پيرامونی.
٣ توانايی نوشتن درست نماد عدد يک.

روش تدريس صفحه ۴۵ تم ۷ ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

∗ نمايش های مختلف عدد ۱ از قبيل انگشت دست،چينه، گردی، چهار گوش و… را نمايش دهيد

و از آنها بخواهيدمصاديق عدد يک در محيط پيرامونی مانند ماه، خورشيد، خانه کعبه و… را نام ببرند.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بپرسيد چندپنجره و يا چند پسر در اين تصوير ديده می شود؟

و سؤالات ديگریکه عدد يک را تداعی می کند، از آنها بپرسيد.دانلود کاربرگ تم 7 ریاضی اول ابتدایی

∗∗∗ حال به فعاليت اين صفحه برگرديد و اشکالی کهدر صفحه ۴۵ قرار دارد را با دانش آموزان مرور کرده و در هرقسمت تعداد آن يعنی عدد يک را تکرار کنيد.

سپس در موردنحوه درست نوشتن عدد يک روی خط زمينه و حرکت از بالا به پايين دست تأکيد کنيد و آموزش دهيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۴۵ درس تولد دوقلوها دانلود کاربرگ تم 7 ریاضی اول ابتدایی

١ يکی از اين تصاوير مربوط به کوه دماوند می باشد.

بيان کلمهٔ کوه ممکن است عدد بيشتر از يک را تداعی کند، اما کوه دماوند
منحصر به فرد است.

٢ به نحوه نوشتن نماد ۱ و حرکت قلم توجه کنيد و به همان ترتيب درست نوشتن عدد يک را با توجه به خط زمينه، نقطه شروع،جهت حرکت قلم و نقطه پايانی توضيح دهيد.

٣ خوب است به صفحات ما قبل اين صفحه رجوع کرده و مصاديق ذکر شده

در اين صفحه ها از جمله شکل مثلث، چوب کبريت، چوب خط يک، شکل مربع، دايره، چينه يا مکعب،

يک قطعه کيک، شکل شش ضلعی منتظم و نمادهای عدد يک با انگشتان دست را که در اين صفحات مطرح شده بودند، مرور کنيد.

کاربرگ تم 7 ریاضی پایه اول دبستان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کاربرگ تم 7 ریاضی اول ابتدایی”