فرمت : word

تعداد صفحه : 6

حجم : کمتر از 1مگابایت

زبان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی ASQ
دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی ASQ

2,500 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی ASQ را به صورت word آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

پرسشنامه ی سبک های اسنادی

پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) یک وسیله خودگزارشی است و برای تعیین سبک اسنادی افراد یعنی منبع کنترل (درونی/ بیرونی)، میزان پایداری (باثبات/ بی ثبات)، کلیت (عمومی / اختصاصی) و قابلیت کنترل (کنترل پذیر / کنترل ناپذیر) توسط پترسون، سلیگمن، سمل، بایر، آبرامسون و متالکسی (1983) ساخته شده است.

این پرسش نامه اولین بار توسط شیخ الاسلامی، (1377) از انگلیسی به فارسی برگردانده شد و در فرهنگ ایرانی مورد استفاده قرار گرفت. این وسیله اندازه گیری نمراتی را برای تفاوت های فردی در زمینه گرایش افراد به اسناد علل وقایع خوشایند و ناخوشایند به عوامل درونی (در برابر بیرونی)، پایدار (در برابر ناپایدار) کلی (در برابر اختصاصی)، کنترل پذیر (در برابر کنترل ناپذیر) به دست می دهد (پترسون، همکاران، 1982).

دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی ASQ

(دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی ASQ)

سبک های اسنادی برای اندازه گیری سبک های تفکر مثبت یا منفی مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه اسنادی یک ابزار خودگزارشی است که شامل 12 موقعیت فرضی (شش موقعیت مثبت و شش موقعیت منفی) می باشد.

به دنبال هر موقعیت 4 سؤال مطرح می شود. اولین سئوال که به صورت تشریحی پاسخ داده می شود یک علت عمده واقعه موردنظر می پرسد که در نمره گذاری به حساب نمی آید؛ اما به آزمودنی در پاسخ دادن به 3 سؤال بعدی کمک می کند 3 سوال بعدی برای همه موقعیت ها یکسان است و ابعاد اسنادهای علی را مورد سنجش قرار می دهد.

دومین سوال پس از هر موقعیت درونی و بیرونی بودن پاسخ فرد را می سنجد سومین سوال پس از هر موقعیت ثبات – عدم ثبات پاسخ آزمودنی را مشخص ساخته و بالاخره چهارمین سوال در هر موقعیت عام- خاص بودن پاسخ آزمودنی را مشخص می سازد. این پرسشنامه را هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی می توان اجرا کرد.(دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی ASQ)

برای هر موقعیت از آزمودنی خواسته میشود تا هر یک از رویدادها را با دقت خوانده و در ذهن خود به وضوح مجسم کنند که خودشان در چنین موقعیتی قرار گرفته اند و آنگاه یک دلیل که به اعتقاد آن ها مهمترین و اصلی ترین دلیل آن رویداد می باشد را در محل در نظر گرفته شده بنویسند.

پس از آن علت واقعه را در یک مقیاس هفت رتبه ای درجه بندی کنند:

1- آیا دلیل کسب موفقیت شما مربوط به خودتان است یا وابسته به دیگر افراد و موقعیت ها می باشد؟ (بعد درونی و بیرونی)

2- آیا در آینده نیز هنگام صحبت شما در مقابل جمع، این دلیل وجود خواهد داشت؟ (بعد ثابت – متغیر)

3- آیا این دلیل فقط بر صحت شما در مقابل جمع تأثیر می گذارد یا بر دیگر حوزه های زندگی شما نیز مؤثر است (بعد کلی- خاص) (کالات، 1996).

دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی ASQ

دانلود پرسش نامه word سبک های اسنادی

روش نمره گذاری

ASQ شامل 48 سؤال است. در این پرسشنامه، هر ماده از 1 تا 7 درجه بندی شده است. برای هر یک از 6 موقعیت مثبت، 1 پایین ترین رتبه و 7 بالاترین یا بهترین گزینه برای بعد مثبت است. برای 6 موقعیت منفی، نمره گذاری به صورت معکوس است.

بنابراین، برای موقعیت های منفی رتبه یک بالاترین یا بهترین گزینه و نمره 7 پایین ترین یا بدترین گزینه به حساب می آید. برای محاسبه نمره کل تجارب مثبت، ابتدا نمره های تمام موقعیت مثبت را با هم جمع می کنیم و بعد بر تعداد آن ها تقسیم می کنیم. بالاترین نمره تجارب مثبت 21 و کمترین آن 3 است. نمره کل برای رویدادهای منفی با جمع کردن نمره های همه موقعیت های منفی و با تقسیم آن بر تعداد آن ها محاسبه می شود.

بالاترین نمره برای رویدادهای منفی 3- و پایین ترین آن 21- است. برای محاسبه نمره کل رویدادها، نمره کل تجارب مثبت از نمره کل تجارب منفی کسر می شود. بهترین نمره برای کل رویدادها 18+ و بدترین آن نمره 18- است. همچنین سؤال شماره 1 برای درک بهتر سؤالات دیگر است و در نمره گذاری استفاده نمی شود.

به علاوه، سوالات موقعیت های مثبت شماره های 1، 3، 6، 9، 10 و 12 و سؤالات موقعیت های منفی شماره های 2، 4، 5، 7، 8 و 11 هستند. در واقع در این پرسشنامه نمرات وقایع مثبت و منفی به طور مجزا محاسبه می شوند چرا که نمره پایین برای یک واقعه مثبت یک اسناد منفی است در حالی که نمره پایین برای یک واقعه منفی یک اسناد مثبت است.(دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی ASQ)

بطور خلاصه پرسشنامه ASQ دارای نمرات زیر است:

1- سبک اسناد منفی ترکیبیCONES)] که برابر است با مجموع نمرات موقعیت های منفی تقسیم بر تعداد کل موقعیت های منفی، بهترین نمره 3 و بدترین نمره 21 می باشد.

2- سبک اسناد مثبت ترکیبی COPOS[]   که برابر است با مجموع نمرات موقعیت های مثبت تقسیم بر تعداد کل موقعیت های مثبت، بهترین نمره 21 و بدترین نمره 3 می باشد.

3- نمره مثبت ترکیبی منهای نمره منفی ترکیبیCPCN)[]: این نمره نمایانگر شیوه اسناد فرد است و دارای دامنه ای از 18- تا 18+ می باشد هرچه از نمره منفی به سمت نمره مثبت حرکت کنیم شیوه اسناد مطلوبتر می شود.

4- نمره منفی درونی که برابر است با مجموع نمرات بعد درونی- بیرونی وقایع منفی

5- نمره منفی ثبات که برابر است با مجموع نمرات بعد عمومی- ویژه وقایع منفی

6- نمره منفی عمومی که برابر است با مجموع نمرات بعد عمومی- ویژه وقایع منفی

7- نمره ناامیدی که برابر است با مجموع نمرات ابعاد ثبات و عمومی وقایع منفی

8- نمره مثبت درونی که عبارت است از مجموع نمرات بعد درونی- بیرونی وقایع مثبت

9- نمره مثبت ثبات که عبارت است از مجموع نمرات بعد ثبات- عدم ثبات وقایع ثبت

10- نمره ثبات عمومی که عبارت است از مجموع بعد عمومی- ویژه وقایع مثبت

11- نمره امیدواری که عبارت است از مجموع نمرات ابعاد ثبات و عمومی وقایع مثبت (شیخ الاسلامی، 1377).

دانلود پرسش نامه word سبک های اسنادی

دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی (ASQ) فرمت word

روایی و پایایی و اعتبار پرسشنامه سبک اسناد

مطالعات متعددی ثبات درونی پرسشنامه سبک اسناد را تأیید کرده اند. پیترسون و همکاران (1982) ثبات درونی مقیاس های هسته علیت، ثبات و عمومیت را با استفاده از فرمول آلفا کرونباخ44/0 تا 69/0 گزارش کرده اند البته وجود چنین ثبات درونی متوسطی در این پرسشنامه یک امر طبیعی است چرا که هر مقیاس دارای تعداد سؤالات کمی است و حتی انتظار ضریب پایایی پایین تری نیز می توان داشت.

همچنین در بسیاری از تحقیقات اعتبار سازه ای و ملاکیASQ مورد تأیید قرار گرفته است (تنن و هرزبرگر، 1985، به نقل از شیخ محسنی، 1384). سلیگمن و همکاران (1979) رابطه معناداری را مابین اسنادهای درونی، با ثبات و عمومی برای وقایع منفی و افسردگی پیدا کردند.

پرسشنامه

(دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی ASQ ورد)

پرسشنامه چیست؟

پرسشنامه یا (Questionnaire) یک ابزار تحقیقاتی در تحقیق علمی محسوب میشود که تشکیل شده از یک سری سوال ها به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پاسخ دهندگان است. می‌توان پرسشنامه‌ها را نوعی مصاحبه کتبی دانست. البته پاسخ‌های مربوط به پرسشنامه‌ها را می‌توان به صورت حضوری، از طریق تلفن، کامپیوتر و یا پست الکترونیک یا پست سنتی نیز بدست آورد.

پرسشنامه‌ها روشی نسبتاً ارزان، سریع و کارآمد برای به دست آوردن مقادیر زیادی اطلاعات از یک نمونه بزرگ از افراد جامعه آماری محسوب می‌شوند که در اغلب طرح‌های تحقیقی و به خصوص نظرسنجی‌ها، به استفاده میشود. اولین بار، انجمن آمار لندن در سال ۱۸۳۸ پرسشنامه‌ای طراحی کرد و آن را برای یک طرح آماری به کار برد.

با توجه به کارایی مناسب در این شیوه گردآوری اطلاعات، تا به امروز نیز از این ابزار برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده می‌شود. در این شیوه جمع‌آوری اطلاعات، مقدارها و داده‌ها، نسبتاً سریع جمع آوری می‌شوند، زیرا برای تکمیل پرسشنامه‌ها و ارائه پاسخ به سوالات، نیازی به حضور محقق نیست.

در این صورت برای کسانی که امکان حضور برای مصاحبه را ندارند، پرسشنامه‌ها یک راه‌کار ایده‌آل محسوب می‌شوند. خوشبختانه به کمک پرسشنامه‌ها می‌توان هم متغیرهای کیفی و هم کمی را اندازه‌گیری کرده و برای تحقیقات و نظرسنجی‌های آماری به کار بست.(دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی ASQ)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پرسشنامه ی سبک های اسنادی ASQ”