فـرمـت : word

تعداد صفحه : 6

حـجـم : کمتر از 1مگابایت

زبــان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS
دانلود مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS

2,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS را به صورت word آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق

 

هدف : ارزیابی نگرش های مربوط به عشق و وفاداری

معرفی پرسشنامه :

این پرسشنامه توسط هندریک و هندریک بر پایه الگوی «لی» از عشق در سال 1986 ساخته شده است. تأیید تحلیل عاملی نشان داده است که ساختار عرضه شده «لی» توانایی کاربرد در فرهنگهای چندگانه را دارد (نتو و همکاران، 2000) پرسشنامه حاضر در آغاز دارای 42 گویه بود .

اما دومین تجزیه و تحلیل عامل تأییدی به کاهش یک سری از گویه ها منتهی شد که تعداد گویه ها به 24 رسید. مقیاس نگرش های مربوط به عشق از نوع لیکرت است و می تواند ابعاد شش گانه عشق را به صورت کمی و پیوسته نشان دهد.

گزینه های این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم مشخص شده اند، نمره اي که فرد در هر خرده مقیاس بدست می آورد، بیانگر میزان نگرشی است که نسبت به آن خرده مقیاس دارد. نمره بالا گرایش بالا در خرده مقیاس مربوطه و نمره پایین گرایش اندك را به آن نشان می دهد (پاتو، 138؛ نتو و همکاران، 2000).

لازم به توضیح است که ترجمه فارسی این پرسش نامه از تحقیق پاتو (1381) گرفته شده که براي اولین بار توسط دکتر مرتضوي به فارسی برگردانده و اجرا شده است.

دانلود مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS

دانلود مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS

تعریف مفهومی:

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده پویایی های روابط زناشویی وجود عشق و کیفیت آن است.عشق و سبک های عشق ورزی عامل موثری بر کیفیت روابط زناشویی است. از مهمترین و مورد توجه ترین نظریه هایی که به تبیین انواع عشق می پردازد نظریه شش بعدی لی است.

در این نظریه عشق رمانتیک ، عشق توام با میل فیزیکی شدید به معشوق است در عشق دوستانه که طی آن صمیمیتی لذت بخش به آهستگی رشد می یابد. عشق بازیگرانه که هیچ تعهدی در آن نیست و کوتاه مدت است ، عشق شهوانی که باعث عصبی شدن شخص می گردد، عشق واقع گرایانه که عشق منطقی است و عشق فداکارانه که همراه با بخشندگی زیاده از حد است (کونل و بورلسون،2003)

پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق word

 

 • تعریف عملیاتی :

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد نگرش به عشق  نمره­اي است كه فرد به سوالات 24 ماده ای  پرسشنامة  هندریک می­دهد .

 

 • مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه:
خرده مقیاس شماره گویه ها
اروس(عشق رمانتیک) 1 تا 4
لودوس(عشق بازیگرانه) 5 تا 8
استورگ(عشق دوستانه) 9 تا 12
پراگما(عشق واقع گرایانه) 13 تا 16
مانیا(عشق شهوانی) 17 تا 20
آگاپه (عشق فداکارانه) 21 تا 24

پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق

دانلود مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS

 

 • نمره گذاری پرسشنامه:

مقیاس نگرش های مربوط به عشق از نوع لیکرت است و می تواند ابعاد شش گانه عشق را به صورت کمی و پیوسته نشان دهد. گزینه های این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم مشخص شده اند.

خیلی موافق موافق مخالف خیلی مخالف
4 3 2 1

 

 • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
24 60 96

 

امتیازات خود را از 24 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 24 و حداکثر 96 خواهد بود.

نمره بین  24 تا 48  : نگرش به عشق ضعیف است.

نمره بین 48 تا 60 :  نگرش به عشق متوسط است.

نمره بالاتر از 60  : نگرش به عشق قوی است .

پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق word

دانلود پرسش نامه مقیاس نگرش مربوط به عشق LAS

 

 • تفسیر براساس مولفه های پرسشنامه:

نمره به دست آمده از هر سوالات هر مولفه را بنویسید

 1. نمره بدست آمده از سوالات مولفه عشق رومانتیک………………………
 2. نمره بدست آمده از سوالات مولفه عشق دوستانه……………………
 3. نمره بدست آمده از سوالات مولفه عشق واقع گرایانه………………………
 4. نمره بدست آمده از سوالات مولفه عشق شهوانی………………………
 5. نمره بدست آمده از سوالات مولفه عشق فداکارانه…………………….
 6. نمره بدست آمده از سوالات مولفه عشق بازیگرانه……………….

نمره بالاتر نشاندهنده غالب بودن نگرش فرد به عشق است.

 • روایی و پایایی:

در تحقیقاتی که صورت گرفت، ضرایب آلفا 68% برای خرده مقیاس استورگ تا 83% برای آگاپه و در آزمون – باز آزمون، ضرایب از 70% برای مانیا تا 82% برای لودوس گزارش شد. دومین تجزیه و تحلیل عامل تأییدی به کاهش یک سری از گویه ها منتهی شد که تعداد گویه ها به 24 رسید.

جملات انتخابی توسط هندریک و هندریک و همکاران 1998 در این فرم کوتاه (هر 4 گویه برای یک خرده مقیاس) مطرح گردید. تناسب این مدل بهتر بود. مقادیر آلفا از 65% برای لودوس تا 77% برای استورگ متغیر بود. سومین تجزیه تحلیل عاملی به کاهش یک سری دیگر از گویه ها منجر شد (هر 3 گویه برای یک خرده مقیاس).

این گویه ها نیز توسط هندریک و هندریک و همکاران مطرح گردید، تناسب این مدل هم خوب بود. مقادیر آلفا از 49% برای لودوس تا 75% برای استورگ قرار داشت. نظر به این که نتایج و به ویژه آنهایی که در ارتباط با ضرایب آلفا هستند در فرم کوتاه 24 گویه ای مقیاس نگرشهای عشق مناسب تر است، این فرم برای مطالعات اختلافها و گوناگونی های بین فرهنگی ترجیح دارد.

تجزیه و تحلیل های عاملی تأییدی برای کشورهای مختلف در اروپا، آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا صورت گرفت. ضرایب آلفای کرونباخ در مورد مقیاس نگرش های عشق بر روی آزمودنی زن و مرد ایرانی، در پژوهش پاتو (1381) بدین ترتیب محاسبه و ارائه شده است:

اروس             لودوس           پراگما             استورگ          مانیا               آگاپه

51%            35%            66%            79%            56%            69%

نکته قابل توجه این که حداقل و حداکثر آلفا بدست آمده از خرده مقیاس های نگرش های عشق در نمونه ایرانی با کار هندریک و هندریک (1998) مشابه است. مقادیر آلفای بدست آمده آنها از 56% برای لودوس تا 77% برای استورگ متغیر بود. در نمونه ایرانی این دامنه تغییر از 35% تا 79% برای استورگ است.

ساختار عاملی این پرسشنامه در جامعه ایرانی توسط بیات (1387) بررسی و ساختار 6 عاملی آن تایید شده است. در این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ برای عامل های عشق فداکارانه 96%، بازیگرانه 77%، شهوانی 70% ، واقع گرایانه 67%، دوستانه 66% و رومانتیک 77% به دست آمد.(دانلود مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS)

دانلود پرسش نامه مقیاس نگرش مربوط به عشق LAS

دانلود مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS”