فرمت:word

تعداد صفحه:5

حجم:1مگابایت

زبان:فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی
پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی

2,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

سوالات ارزیابی فرهنگ ایمنی

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی:فرهنگ ایمنی شاخصی از عملکرد ایمنی سازمان‌ها بوده و نقش اساسی در شکل‌گیری رفتار ایمنی کارکنان دارد. بنابراین، ارزیابی فرهنگ ایمنی و شناسایی متغیر‌های مرتبط با آن می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث محیط کار داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی فرهنگ ایمنی و تعیین متغیر‌های فردی و شغلی مرتبط با آن در کارکنان صنایع مختلف استان قم انجام شد.

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی

روش‌ها: مطالعه حاضر، توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی روی 289 نفر از کارکنان صنایع استان قم انجام شد. ابزار گرد‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه اطلاعات فردی- شغلی و پرسش‌نامه فرهنگ ایمنی بود.

آنالیز داده‌ها در نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی Pearson، آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. یافته‌ها: میانگین امتیاز فرهنگ ایمنی برابر با 73/0 ± 30/3 بود. بیشترین امتیاز در بعد مشارکت و همکاری (45/0 ± 53/3) و کمترین در بعد محیط و اولویت ایمنی (86/0 ± 06/3) بود.

اندازه صنعت، سابقه کار، مصرف دخانیات و ساعات کار روزانه دارای ارتباط معنی‌دار با فرهنگ ایمنی بود (01/0 > P) و در کل 9/19 درصد از تغییرات فرهنگ ایمنی را تبیین می‌کند.

نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط متغیر‌های مورد مطالعه با فرهنگ ایمنی و از طرفی ارتباط فرهنگ ایمنی با عملکرد ایمنی و حوادث، این متغیر‌ها از عواملی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی بروز حوادث اثر دارد. بنابراین، نیاز است که نقش این متغیر‌ها در تدوین برنامه‌های کنترل حوادث و تصمیم‌گیری جهت ارتقای ایمنی در نظر گرفته شود.

پرسشنامه ارزیابی ایمنی کارگر

فرهنگ ایمنی؛چرا؟ در 60 سال گذشته صنایع سعی کرده اندبه روشهای مختلفی آمار حوادث خود را پایین بیاورند. همانطور که در نمودار ملاحظه می کنید اولین گام در این راه بهبود وضعیت سخت افزاری بود (استفاده از حفاظهای مناسب, ماشینها و لوازم ایمن تر و…) گام بعدی که دردهه های 60 و 70 میلادی مورد توجه قرارگرفت انتخاب افراد مناسب و آموزش , برقراری نظامهای تشویق و پاداش و… و مرحله سوم توجه به سیستمهای مدیریتی و بخصوص سیستمهای مدیریت ایمنی بود.

هریک از این گامها آمار حوادث را تا مرحله ای که دیگر بیش از آن امکان ندااشت, پایین آورد ولی نهایتا به بنبست رسید. امروزه عقیده براین است که بیشتر حوادث و سوانح بواسته خطاها و بی توجهی کارکنان بوجود می آید.

بنابراین به نظر می رسد گام بعدی در جهت کاهش حوادث شغلی ایجاد یک فرهنگ ایمنی مناسب باشد.

پرسشنامه ارزیابی ایمنی کارگر

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی

بدیهی است که بست و توسعه فرهنگ ایمنی مناسب درمرحله اول موجب اصلاح رفتارهای فردی و نهایتا موجب کاهش خطاهای انسانی و حوادث می شود. فرهنگ ایمنی؛ زیرساختها امروزه تمایل زیادی برای ایجاد و توسعه فرهنگ ایمنی مناسب در صنایع وجود دارد.اما به نظرمی رسد تا رسیدن به شرایط ایده ال فاصله زیادی وجود داشته باشد.مثلا هنوز در بسیاری از موارد تولید بیشتر بر ایمنی ترجیح داده می شود.اما فرهنگی را فرهنگ ایمنی مثبت می نامیم؟(پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی)

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی”