فرمت : word

تعداد صفحه : 12

حجم : کمتر از 1مگابایت

زبان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون GWPQ را به صورت word آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون GWPQ

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 120 است و برای هر یک از سوال های پرسشنامه سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم وجود دارد. آزمودنی گزینه نمی دانم را در صورتی انتخاب می کندکه به هیچ وجه نتواند یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کند.

برای هر ماده با علامت +، «بلی» 2 نمره، «نمی دانم» 1 نمره و «خیر» صفر نمره؛ و برای هر ماده با علامت -، «بلی» صفر نمره، «نمی دانم» 1 نمره، و «خیر» 2 نمره تعلق می گیرد (جدول شماره 1)

جدول 1- مولفه ها و سوال های پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون

مولفه ها علامت سوال ها
روی آوری + 1-13-25-37-49-61-73-85-97-109
7-19-31-43-55-67-79-91-103-115
اجتناب فعال + 8-20-33-44-56-68-80-92-104-116
2-14-26-38-50-62-74-86-98-110
اجتناب منفعل + 3-15-27-39-51-63-75-87-99-111
9-21-33-45-57-69-81-93-105-117
خاموشی + 10-22-34-46-58-70-82-94-106-118

جداول و توضیحات کامل در فایل قرار داده شده است.

دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون GWPQ

دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون GWPQ

پایایی (اعتبار) و روایی

در زمینه اعتبار این پرسشنامه، بارت و گری (1989) ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه های روی آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز به این ترتیب به دست آوردند: برای مردان 71/0، 61/0، 58/0، 61/0، 65/0 و 65/0 و برای زنان 68/0، 35/0، 59/0، 63/0، 71/0 و 71/0؛ که بیانگر ثبات درونی مناسب آزمون است. همچنین با استفاده از همبستگی میان مولفه های پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ) و پرسشنامه شخصیتی آیسنک، روایی همگرای آزمون را نشان دادند (به نقل از فتحی آشتیانی، 1388).دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون GWPQ

دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون با فرمت word

در آمدی بر تئوری گری

تئوری نوروسایکولوژیکی گری (1993) توضیح می دهد که چگونه صفات شخصیتی مرتبط با مغز، افراد را مستعد به رشد اختلالات  روان شناختی قرار می کند. گری بر خلاف ایزنک تئوری خود را بر پایه ی دو بعد قرار داد که اضطراب و تکانشگری بودند.

در تئوری حساسیت به تقویت (RST) گری دو سیستم انگیزشی اولیه یا دو سیستم مغزی پایه وجود دارد که رفتار و هیجان را کنترل می کند: سیستم آزارنده یا سیستم بازدارنده رفتار (BIS)سیستم محرک رفتار یا سیستم نزدیک شدن رفتار (BAS). هر دوی این سیستم ها به زیرمجموعه متفاوتی از رویدادهای تقویت کننده و انواع خاصی از رفتارها پاسخ می دهند و مجموعه متفاوتی از ساختارهای مغز در آن درگیر هستند.

BIS بوسیله ی محرک شرطی شده همراه با تنبیه یا در خاتمه پاداش فعال می شود و مسئول سازماندهی رفتار در پاسخ به رویدادهای آزارنده شرطی شده است. BAS بوسیله ی محرک های همراه با پاداش یا در خاتمه تنبیه فعال می شود و مسئول سازماندهی رفتار در پاسخ به محرک های خوشایند از قبیل پاداش غیر شرطی یا فرار از تنبیه است.

فعالیت در BIS به رفتار دوری و اجتناب می انجامد و فعالیت BAS به رفتار نزدیکی. تئوری شخصیت گری بر این اصل استوار است که تفاوت های فردی در شخصیت منعکس کننده ی تفاوت در حساسیت به محرک های تداعی شده با تقویت منفی و مثبت است، بترتیب BIS و BAS. اساس بیولوژیک BAS شخصیت بوسیله تغییرات در نوروترانسمیتر دوپامین تعیین می شود (پیکرینگ و گری، 2001( و اساس BIS در نوروترانسمیترهای سروتونین و GABA است.

بعداز سال ها، RST با سومین سیستم عمده توسعه پیدا کرد: سیستم جنگ و گریز (FFS) (گری، 1987). جاییکه BIS به محرکات آزارنده شرطی شده پاسخ می دهد و FFS به محرکات آزارنده غیر شرطی و تنبیه غیر شرطی پاسخ می دهد.(دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون GWPQ)

رفتاری که بوسیله این محرکات فراخوانده می شود شامل پرخاشگری دفاعی غیر شرطی (جنگ) یا رفتار فرار (گریز) می شود. افراد دارای حساسیت بالای BAS بیشتر مستعد درگیری در رفتارهای نزدیکی و تجربه اثرات مثبت در موقعیت های همراه با پاداش هستند و به اصطلاح تنوع طلب اند (دیو و لوکستون، 2004).

پرسش نامه GWPQ شخصیتی گری ویلسون

دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون با فرمت word

(دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون GWPQ)

در سال 2000 گری و مک ناوتون تجدید نظر کلی در RST دادند (کور[1]، 2008). در تئوری حساسیت به تقویت تجدیدنظرشده (r-RST)[2] هنوز سه سیستم مطرح هستند اما با محرک های متفاوتی که آنها را فعال می کنند.

BAS در r-RST فرض شده است که مسئول پاسخ دهی بهمحرکات مثبت اعم از شرطی و غیر شرطی است.  FFS نه فقط در واکنش های جنگ و گریز شرکت دارد بلکه واکنش وقفه نیز در حضور محرک تهدید کننده غیر قابل اجتناب رخ می دهد.

نام سیستم جنگ و گریز به سیستم جنگ/گریز/ وقفه (FFFS)[3] تغییر یافت و فرض شد که میانجی واکنش به همه محرکات آزارنده اعم از شرطی و غیر شرطی است و نقش سیستم تنبیه را بر عهده گرفت که در RST اصلی بر عهده BIS بود.

در r-SRT اعتقاد بر این شد که BIS مسئول حل تعارض هدف[4] است. تعارضات هدف می تواند از موقعیت هایی نشات بگیرد که شامل هر دو تهدید و پاداش شود (همزمان BAS و FFFS فعال شده اند). اگر پاداش بر تهدید بچربد، BIS تعارض را با ترغیب BAS و بازداری FFFS و رفتار نزدیک شدن حل می کند و اگر تهدید  بر پاداش بچربد BIS، FFFS را ترغیب خواهد کرد و BAS را بازداری می کند، نتیجه اجتناب است.

تعارض هدف محدود به تعارضات دوری- نزدیکی[5] نیستند و تعارضات دوری- دوری[6] و نزدیکی- نزدیکی[7] را نیز شامل می شوند. در برخی مواقع BIS تعارضات را بوسیله تغییر در جاذبه محرک حل می کند. در تئوری اصلی، BIS و BAS فرض شده است که کارکرد مستقل از یکدیگر دارند (فرضیه خرده سیستم های جداگانه (SSH)[8]. طبق این دیدگاه فقط یک خرده سیستم کنترل اجرایی را در هر زمان در اختیار دارد و نتایج رفتاری به این بستگی دارد که کدام سیستم غلبه دارد.

کور (2001) فرضیه خرده سیستم های بهم پیوسته (JSH)[9] را مطرح کرد. فرض شد که در موقعیت های مشخص BIS و  BAS شاید همچون سیستم های وابسته عمل کرده و بصورت بهم پیوسته رفتار را تحت تاثیر قرار دهند. در واقع انتظار می رود JSH در شرایط آزمایشی انسانی تیپیک معتبر باشد و SSH نیز انتظار می رود در گروههای انتهایی طیف شخصیت و شرایط تحریک آزارنده و خوشایند افراطی کاربرد داشته باشد (کور، 2002).

[1] . Corr

[2] . revision of RST

[3] . Fight/Flight/Freeze System (FFFS)

[4] . Goal Conflict

[5] . approach-avoidance conflicts

[6] . avoidance-avoidance conflicts

[7] . approach-approach conflicts

[8] . separable subsystems hypothesis (S

شواهد تجربی زیادی ارتباط بین BIS و BAS و آسیب شناسی روانی در اختلالات مختلف را نشان داده اند. مطالعات در اعتیاد نشان داده اند که معتادان به اپیوئید، سیگاری ها و الکلی ها نمرات تنوع طلبی یا BAS بیشتری نسبت به گروه کنترل دارند (لیبون و همکاران[1]، 2004؛ پومرلائو و همکاران[2]، 1992؛ وکوف و همکاران[3]، 1995؛ فرانکن، موریس و جئورجیوا[4]، 2006). فرانکن، موریس و جئورجیوا (2006) در مقایسه ای بین وابستگی به کوکایین و هروئین با الکلی ها و گروه کنترل نشان داد که گروه وابستگی به مواد نسبت به گروه کنترل BAS بالاتری دارند ولی گروه الکلی ها نسبت به کنترل تفاوتی در BAS نشان ندادند.

فعالیت BAS قویا شخص را برای انجام دادن عملی که پاداش به دنبال دارد، بدون توجه به احتمال پیامد های منفی ترغیب می کند. حساسیت BAS می تواند نقش تعیین کننده ای در سوء مصرف مواد داشته باشد. حتی برخی از محققان از سندرم نقص پاداش به عنوان عاملی که در رشد اختلال مصرف مواد نقش دارد،صحبت می کنند (بلوم و همکاران[5]، 2000).

همچنین مطالعه شیوع جانسون[6] (2003) ارتباط معنی داری بین حساسیت BAS و تشخیص طول عمر سوء مصرف مواد و الکل بدون اختلالات اضطرابی همبود نشان داد. همچنین سوء مصرف کنندگان دختر دبیرستانی (لوکستون و دیو[7]، 2001) و مصرف کنندگان سنگین الکل مرد یا زن (کامبوروپولوس و ستایجر[8]، 2007) سطوح بالاتری از حساسیت BAS نسبت به گروه کنترل داشته اند. ستایجر و همکاران (2007) بر اهمیت مورد توجه قرار دادن صفات شخصیتی از قبیل حساسیت BAS در درمان وابستگی مواد، تاکید می کنند.(دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون GWPQ)

مطالعات زیادی ارتباط مثبت و مستقیمی بین حساسیت BAS و سوءمصرف الکل (لوکستون و همکاران، 2008؛ اوکونور، ستوارت و وات[9]، 2009) سوء مصرف مواد غیر قانونی (هوندت و همکاران[10]، 2008؛ سیمونز و همکاران[11]، 2008) و مصرف تنباکو (اوکونور و همکاران، 2009)،  را گزارش کرده اند. همچنین هم در گروههای بالینی و هم غیر بالینی نشان داده شده است که حساسیت BAS پیش بینی کننده قوی ای برای وسوسه الکل است (فرانکین[12]، 2002). نقش حساسیت BIS در اختلالات مصرف مواد کمتر مشخص است.

حدود نیمی از مطالعاتی که در جمعیت عمومی در مورد مشکلات مصرف مواد انجام شده است، همبستگی منفی و معناداری بین حساسیت BIS و مشکلات مصرف مواد را گزارش کرده اند (جنووز و والاس[13]، 2007؛ هوندت و همکاران، 2008؛ سیمونز و همکاران، 2008). در حدود همین تعداد نیز رابطه ای را گزارش نکرده

اند (لوکستون و دیو، 2006، 2007؛ لوکستون و همکاران، 2008؛ اکونور و همکاران، 2009). دو مطالعه پیشنهاد می کنند که مشکلات مصرف مواد شاید با BIS قوی رابطه داشته باشد. کامبوروپولوس و استایجر (2004) دریافتند که در موقعیت های مصرف الکل بدون پاداش یا آزارنده، حساسیت BIS بگونه مثبت و معنا داری با میل منفی به الکل رابطه دارد. مطالعه بعدی، تیلور و همکاران[1] (2006) هستند که بین حساسیت بالای BIS و مصرف مواد ارتباط را نشان داده اند.

همانطور که بیجتبیر و همکاران[2] (2009) در مقاله مروری خود اشاره کرده اند اکثر قریب به اتفاق مطالعاتی که به بررسی تئوری گری در آسیب شناسی روانی پرداخته اند از RST اصلی استفاده کرده اند و کمتر به کاربرد r-RST در آسیب شناسی روانی پرداخته اند، این کمبود در حوزه ی اعتیاد نیز دیده می شود.

[1] . Taylor et al

[2] . Bijttebier

[1]. Le Bon et al

[2] . Pomerleau et al

[3] . Vukov et al

[4] . Franken, Muris, & Georgieva

[5] . Blum et al

[6] . Johnson

[7] . Loxton & Dawe

[8] . Kambouropoulos, & Staiger

[9] . O’Connor, Stewart, & Watt

[10] . Hundt et al

[11] . Simons et al

[12] . Franken

[13] . Genovese, &Wallace

پرسش نامه GWPQ شخصیتی گری ویلسون

(دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون GWPQ)

Bijttebier, P., Beck, I., Claes, L., Vandereycken, W. (2009). Gray’s Reinforcement Sensitivity Theory as a framework for research on personality–psychopathology associations. Clinical Psychology Review, 29; 421–430.
Blum, K., Braverman, E. R., Holder, J. M., Lubar, J. F., Monastra, V. J., Miller, D., et al. (2000). Reward deficiency syndrome: A biogenetic model for the diagnosis and treatment of impulsive, addictive, and compulsive behaviors. Journal of Psychoactive Drugs, 32, 1−68.
Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation and affective responses to impending reward and punishment: The BIS–BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 319–333.
Corr, P. J. (2001). Testing problems in J.A. Gray’s personality theory: A commentary on Matthews and Gilliland (1999). Personality and Individual Differences, 30, 333−352.
Corr, P. J. (2002). J. A. Gray’s reinforcement sensitivity theory: Tests of the joint subsystems hypothesis of anxiety and impulsivity. Personality and Individual Differences, 33, 511−532.
Corr, P. J. (2008). Reinforcement Sensitivity Theory (RST): Introduction. In P. J. Corr (Ed.), The Reinforcement Sensitivity Theory of Personality (pp. 1−43). Cambridge: Cambridge University Press.
Dawe, S., & Loxton, N. J. (2004). The role of impulsivity in the development of substance use and eating disorders. Neuroscience and Bio-behavioral Reviews, 28(3), 343–351.
Franken, I. H. A. (2002). Behavioral approach system (BAS) sensitivity predicts alcohol craving. Personality and Individual Differences, 32, 349−355.
Franken, I. H. A., Muris, P., & Georgieva, I. (2006). Gray’s model of personality and addiction. Addictive Behaviors, 31, 399−403.
Genovese, J. E. C., &Wallace, D. (2007). Reward sensitivity and substance abuse in middle school and high school students. Journal of Genetic Psychology, 168, 465−469.
Gray, J. A. (1982). The neuropsychology of anxiety: An inquiry into the functions of the septal–hippocampal system. Oxford: Oxford University Press.
Gray, J. A. (1987). The psychology of fear and stress. London: Cambridge University Press.
Gray, J. A. (1993). Framework for a taxonomy of psychiatric disorder. In S. van Gozen, N. van de Poll, & J. A. Sergeant (Eds.), Emotions: Essays on emotion theory (pp. 29–59). New Jersey ; Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Heym, N., Ferguson, E., & Lawrence, C. (2008). An evaluation of the relationship between Gray’s revised RST and Eysenck’s PEN: Distinguishing BIS and FFFS in Carver and White’s BIS/BAS scales. Personality and Individual Differences, 45,
Hundt, N. E., Kimbrel, N. A., Mitchell, J. T., & Nelson-Gray, R. O. (2008). High BAS, but not low BIS, predicts externalizing symptoms in adults. Personality and Individual Differences, 44, 563−573.
Johnson, S. L., Turner, R. J., & Iwata, N. (2003). BIS/BAS Levels and psychiatric disorder: An epidemiological study. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 25, 25−36.
Kambouropoulos, N., & Staiger, P. K. (2004). Reactivity to alcohol-related cues: Relationship among cue type, motivational processes, and personality. Psychology of Addictive Behaviors, 18, 275−283.
Kambouropoulos, N., & Staiger, P. K. (2007). Personality, behavioral and affective characteristics of hazardous drinkers. Personality and Individual Differences, 42, 213−224.
Le Bon, O., Basiaux, P., Streel, E., Tecco, J., Hanak, C., Hansenne, M., et al. (2004). Personality profile and drug of choice: A multivariate analysis using Cloninger’s TCI on heroin addicts, alcoholics, and a random population group. Drug and Alcohol Dependence, 73(2), 175–182.
Loxton, N. J., & Dawe, S. (2001). Alcohol abuse and dysfunctional eating in adolescent girls: The influence of individual differences in sensitivity to reward and punishment. International Journal of Eating Disorders, 29, 455−462.
Loxton, N. J., & Dawe, S. (2006). Reward and punishment sensitivity in dysfunctional eating and hazardous drinking women: Associations with family risk. Appetite, 47, 361−371.
Loxton, N. J., & Dawe, S. (2007). How do dysfunctional eating and hazardous drinking women perform on behavioral measures of reward and punishment sensitivity? Personality and Individual Differences, 42, 1163−1172.
Loxton, N. J., Nguyen, D., Casey, L., & Dawe, S. (2008). Reward drive, rash impulsivity and punishment sensitivity in problem gamblers. Personality and Individual Differences, 45, 167−173.
Loxton, N. J., Nguyen, D., Casey, L., & Dawe, S. (2008). Reward drive, rash impulsivity and punishment sensitivity in problem gamblers. Personality and Individual Differences, 45, 167−173.
Mokri A. Brief overview of the status of drug abuse in Iran. Arch Iranian Med 2002; 5(3): 184-90.
O’Connor, R. M., Stewart, S. H., & Watt, M. C. (2009). Distinguishing BAS risk for university students’s drinking, smoking, and gambling behaviors. Personality and Individual Differences, 46, 514−519.
Pickering, A. D., & Gray, J. A. (2001). Dopamine, appetitive reinforcement, and the neuropsychology of human learning: An individual differences approach. In A. Eliasz, & A. Angleitner (Eds.), Advances in individual differences research (pp. 113–149). Lengerich; PABST Science Publishers.
Pomerleau, C. S., Pomerleau, O. F., Flessland, K. A., & Basson, S. M. (1992). Relationship of tridimensional personality questionnaire scores and smoking variables in female and male smokers. Journal of Substance Abuse, 4(2), 143–154.
Rasouli-Azad M, Ghanbari-Hashemabadi BA, Shirinzadeh-Dastgiri S, Alamikhah M, Saed O, Kazemini T. Comparison of patterns of substance abuse disorders in urban and rural population. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2010; 13(1): 36-41.
Sadock, B.J., Sadock, V.A., Ruiz, P. (2009). Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 9th Edition. New York, Lippincott Williams & Wilkins.
Simons, J. S., Dvorak, R. D., & Batien, B. D. (2008). Methamphetamine use in a rural college population: Associations with marijuana use, sensitivity to punishment, and sensitivity to reward. Psychology of Addictive Behaviors, 22, 444−449.
Staiger, P. K., Kambouropoulos, N., & Dawe, S. (2007). Should personality traits be considered when refining substance misuse treatment programs? Drug and Alcohol Review, 26, 17−23.
Taylor, J., Reeves, M., James, L., & Bobadilla, L. (2006). Disinhibitory trait profile and its relation to cluster B personality disorder features and substance use problems. European Journal of Personality, 20, 271−284.
Vukov, M., Baba-Milkic, N., Lecic, D., Mijalkovic, S., & Marinkovic, J. (1995). Personality dimensions of opiate addicts. Acta Psychiatrica Scandinavica, 91(2), 103–107.

دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون GWPQ”