فرمت : word

تعداد صفحه : 9

حجم : 25 مگابایت

زبان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود آزمون هوشی آر بی کتل را به صورت word آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

راهنمای آزمون هوشی آر.بی.کتل

 

آزمون هوشی آر.بی.کتل –  اندازه گیری عامل G مقیاس 3 فرم های A و B 

ساخت آزمون

این آزمون برای اندازه گیری هوش افراد بالاتر از دیپلم، دانشگاهیان و کلیۀ کسانی که به خاطر با هوش بودنشان برای تصدی بعضی مشاغل انتخاب شده اند اختصاص دارد. در تهیۀ آن تلاش بر این بوده است که تفاوتهای عمیق و ظریف  آزمودنیها آشکارشود.

مقیاس 3 از دو فرم A وB تشکیل شده است. اجرای هر  فرم آن بیش از نیم ساعت وقت لازم ندارد.زمان آزمایش واقعی برای هر یک از فرمها 14 دقیقه است.اگرزمان لازم برای پر کردن صفحۀ اول و انجام تمرینها وتوضیحات آزماینده را به آن اضافه کنیم  روی هم رفته بیشتر از نیم ساعت نخواهد بود . هریک از فرمها ازچهارآزمون فرعی تشکیل شده که ترتیب و زمان اجرای آنهابه شرح زیر است:

نوع آزمون فرعي تعداد سئوال زمان لازم آزمون
آزمون فرعی اول: سریها 13سؤال 3 دقیقه
آزمون فرعی دوم 14سؤال 4دقیقه
آزمون فرعی سوم 13سؤال 3 دقیقه
آزمون فرعی چهارم 10سؤال 4دقیقه

 

بنابراین ،در هر فرم ، 50سؤال و در یک مقیاس کامل جمعاً 100 سؤال وجود دارد .طبق معمول ، سؤالات به ترتیب درجۀ دشواری تنظیم شده است. تعدادی هم سؤال نمونه برای هر یک از آزمونهای فرعی در نظر گرفته شده تا هم آزمودنی با شیوۀ کار آشنا شود و هم بتواند عادتی راکه از پاسخگویی به آزمون های قبلی کسب کرده است فراموش کند. فرم های A وB  سؤال به سؤال تحلیل شده است ودرجۀ دشواری آنها معادل باشد.

روش اجرا

پس از انجام کار های مقدماتی، به منظور مأنوس کردن آزمودنی یا آزمودنیها با آزمون و برانگیختن هر چه بیشتر تمایل آنها به پاسخگویی، آزماینده باید بگوید: درآخر آزمون فرعی تعدادی سؤال بسیار دشوار وجود دارد،به طوری که کمتر کسی می تواند در مدت تعیین شده به آنها پاسخ بدهد.

با این همه ، آزماینده سفارش می کند که آزمودنیها بایدتا آنجا که می توانند تلاش   کنند و به تعدادبیشتری ازسؤالات پاسخ دهند. آزماینده خاطرنشان می کند که از بابت پاسخهای غلط نمرۀ منفی درنظر گرفته نخواهد شد. بنابراین بهتر است که به همۀ سؤالات پاسخ داده شود . پس از این مقدمۀ کلی ، آزماینده فقط باید از” دستورالعمل آزمون” پیروی کند وچیزی را به آن نیفزاید.

دانلود آزمون هوشی آر بی کتل

دانلود آزمون هوشی آر.بی.کتل اندازه گیری عامل G

برای شروع آزمایش ، دفترچه تصاویر  را بین آزمودنیها توزیع می کنند و ازآنها می خواهند تا مشخصات خود را روی صفحۀ اول بنویسند اما ازباز کردن آن جداً  خودداری کنند. پس از آن که مشخصات آزمودنیها نوشته شد می گویند:

صفحه اول را برگردانید ، آزمون شماره 1 را می بینید . در سمت چپ قسمت بالای صفحه شما سه مربع می بینید که هریک تصویری را به همراه دارد.

فرم A. می بینید که تصویر بتدریج به سمت راست متمایل می شود.

فرم B. می بینید که دایره بتدریج کوچکتر  می شود.

فرم  AوB . شما باید از میان شش تصویرسمت راست تصویری راپیداکنید که باید در مربع نقطه چین قراربگیرد.

جواب خود را باکشیدن یا دایرۀ کوچک دور حرفی که در زیرتصویرقرار دارد ، مشخص کنید .

فرم A . شما باید سومین تصویر “C” را انتخاب کنید .این تصویر به اندازۀ هر یک از تصاویر سمت چپ به طرف راست متمایل شده است . حال ردیف دوم رانگاه کنید .قسمت سیاه مربع بتدریج پایین می آید . در خانۀ نقطه چین مربع  به کجاخواهد رسید ؟بلی ، قسمت سیاهی باز هم پایین تر خواهد آمد. بنابراین پاسخ سؤال ، تصویر پنجم ، یعنی e خواهد بود. پس دور e ، که در زیر تصویر پنجم است، یک دایرۀ کوچک بکشید .حال ردیف سوم را نگاه کنید . ابتدا فقط یک گلبرگ می بینید . بعد گلبرگ دوم در سمت راست اولی قرار می گیرد. آنگاه گلبرگ سوم در سمت راست گلبرگ دوم قرار می گیرد . بنابراین در خانۀ چهارم چهارگلبرگ وجود خواهد داشت که بتدریج به سمت راست چرخش خواهند کرد. پاسخ صحیح باز هم تصویر eاست . بنابراین حرف e را به عنوان پاسخ سؤال سوم داخل دایره قرار می دهید.

فرم B . شما باید سؤال سوم  را انتخاب کنید، زیرادایره ها بتدریج کوچکتر می شود . حال ردیف دوم را نگاه کنید . ابتدا یک خط کوچک می بینید، بعد دو خط و آنگاه سه خط . بنابراین، تصویری که باید در مربع نقطه چین قرار بگیرد  تصویری خواهد بود که چهار خط دارد . این تصویر ، دومین تصویر از سمت  راست صفحه است.پس حرف e  را به عنوان پاسخ مثال 2 اخل دایره قرار دهید.

حال ردیف سوم را نگاه کنید . تصویرخانه ها بتدریج  به سمت راست می چرخد .بنابراین ، تصویری که باید مربع نقطه چین قرار بگیرد تصویری خواهد بود که باز هم به سمت راست چرخیده است .بهترین پاسخ تصویری است که در خانۀ دوم می بینید پس حرف b را به عنوان پاسخ مثال سوم داخل دایره بیندازید.

دانلود آزمون هوشی آر.بی.کتل اندازه گیری عامل G

مقیاس 3 – فرم های AوB

فرمهای A وB  . وقتی گفتیم ” شروع کنید”، از سؤال 1 شروع کنید و تا پایان صفحۀ بعد پاسخ می دهید . برای هر سؤال بیش از یک پاسخ مشخص نکنید .احتمالاً نخواهید توانست در پایان وقت داده شده به همۀ سؤالات برسید. دلسرد نباشید  و تا می توانید سریع کار کنید.

هر وقت نظرتان در مورد یک پاسخ تغییرکرد می توانید آن راعوض کنید ، اما زمانی که پایان وقت را اعلام کردیم ، دیگر نباید پاسخهارا تغییردهید. آماده هستید شروع کنید.

بعد از 3 دقیقه باید گفت:

” وقت تمام است ” . صفحه را برگردانید . به آزمون 2 می رسید . تصاویری را که در ردیف بالای صفحه قرار دارد در نظر بگیرید. از این  پنج تصویر، سه تصویر در چیزی مشترک هستند اما دو تصویر دیگر چیزمشترکی ندارند. شما باید دو تصویری را که چیز مشترکی ندارند ، پیدا کنید.

فرم A . در ردیف بالا همۀ تصاویر مثلث است مگر دو تا که مربع است .در زیر این دو تصویر حروف bوd  را می بینیم . بنابراین ، حروف bوd   راداخل دایره قرار می دهید.حال ردیف دوم را در نظربگیرید. دو تصویری را که بقیه تفاوت دارند پیداکنید…بلی ، دایره های نقطه چین از بقیۀ دایره ها تفاوت دارند. پس شما باید حروف c و e را داخل دایره بیندازید.

فرم B . در ردیف بالا، دو دایرۀ ساده bوd  از سایر تصاویر تفاوت دارند . بنابراین حروف  bوd را داخل  دایره می اندازید.حال ردیف دوم رانگاه کنید.در اینجا دومربع نقطه چین دیده می شود، در صورتی که بقیۀ مربعها خالی است .بنابراین شما بایداین دو مربع را انتخاب کنید ودایره ای دور هر یک ازحروف a وd ، که در زیر آنها قرار دارند ، بکشید .

وقتی گفتیم شروع کنید . ازسؤال 1 شروع می کنید وتا پایان صفحه بعد ادامه می دهید .یادتان باشد که در هرردیف دو پاسخ انتخاب کنید ، آماده هستید؟ شروع کنید.(دانلود آزمون هوشی آر بی کتل)

مقیاس 3 – فرم های AوB

دانلود آزمون هوشی آر بی کتل

بعد از 4 دقیقه باید گفت:

” وقت تمام است ” . دفترچه را برگردانید.

آزماینده دفترچه را به سرعت جمع آوری می کند.

 

توضیح :  

فرم A  در پنج دانشکده مختلف کشور و در مجموع بر روی 250 دانشجوی رشته روان شناسی اجرا شده است. بالاترین نمره خام 36 و پایین ترین نمره 9 ،میانگین نمرات 5/21 و انحراف استاندارد آنها 5 بوده است. در تنظیم جدول سه فرض کردیم دانشجویی که درست در حد وسط قرار دارد، یعنی متوسط  نمراتش 5/21 است دارای ضریب هوشی (IQ)100 است .

نمرات خام ، به مقیاسی با میانگین100و انحراف استاندارد 15 تبدیل شد. برای این کار ابتدا نمرهZ  همه آزمودنیها با استفاده از فرمول  بدست آمد. آنگاه تک تک نمرات Z در عدد 15 ( انحراف استاندارد ) ضرب و حاصل با عدد 100 ( میانگین) جمع شد.

دانلود پرسشنامه هوشی ار بی کتل

تست هوش کتل چیست و چگونه طراحی شد ؟

آزمون هوش نمایشگاه فرهنگ ( CFIT ) در سال 1949 توسط ریموند کاتل ایجاد شد به عنوان تلاشی برای اندازه گیری توانایی های شناختی عاری از تأثیرات فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی. متعاقباً دانشمندان به این نتیجه رسیدند كه تلاش برای ساختن معیارهای توانایی شناختی عاری از تأثیر شرطی سازی تجربی و فرهنگی امری چالش برانگیز است.

کتل پیشنهاد کرد که هوش عمومی (g) هم از هوش سیال (Gf) و هم از هوش متبلور (Gc) تشکیل شده است. در حالی که Gf از نظر زیست شناختی و مبتنی بر قانون اساسی است، Gc سطح واقعی عملکرد شناختی یک فرد است که بر اساس افزایش Gf از طریق آموزش های فرهنگی اجتماعی و تجربی (از جمله آموزش رسمی) است.

بیش ترین ازمون های فردی توانایی های شناختی، مانند نسخه های فعلی مقیاس هوش بزرگسالان وکسلر و مقیاس هوش استنفورد-بینه. نمرات توانایی شناختی را به ترتیب “ضریب هوشی انحراف” با 15 و 16 امتیاز ضریب هوشی گزارش می کنند، به یک انحراف استاندارد بالاتر یا کمتر از میانگین، کتل در CFIT انحراف استاندارد 24 IQ تعبیه کرده است.

اختلافات فرهنگی و سنی

هوش متبلور (Gc) به آن جنبه از شناخت اطلاق می شود که در آن قضاوت های هوشمندانه اولیه به عنوان عادت متبلور شده اند. هوش سیال (Gf) از چند جهت، اساسی تر است و به ویژه در آزمون هایی که نیاز به پاسخ به موقعیت های جدید دارند مشهود است.

قبل از بلوغ بیولوژیکی تفاوت های فردی بین Gf و Gc، عمدتاً تابعی از تفاوت در فرصت فرهنگی و علاقه است. در میان بزرگسالان، این اختلافات همچنین اختلافات را با افزایش سن منعکس می کند زیرا شکاف بین Gc و Gf با تجربه افزایش Gc، افزایش می یابد، در حالی که Gf به تدریج در نتیجه کاهش عملکرد مغز کاهش می یابد.

 

یکی از اصلی ترین فشارها در برابر معروف ترین تست های هوش مانند آزمون استنفورد بینه و وکسلر آن است که می توان آنها را از نظر فرهنگی مغایرت داشت بر اساس تأثیرات تجربی و زبانی موجود در سوالات.

Raymond B. Cattell ، PhD ، آزمون هوش فرهنگی فرهنگ Cattell (CFIT) را با هدف ایجاد آزمایشی ایجاد کرد که تحت تأثیر این عناصر فرهنگی قرار نگرفت، درست مثل ماتریس های مترقی Ravenتست. او کار خود را در زمینه اندازه گیری هوش در دهه 1920 آغاز کرد و در سال 1930 اولین تلاش خود را با نام “گروه کتل” و “موجودی” که برای کودکان طراحی شده بود ، منتشر کرد.

بعداً در سال 1940، 1944 و 1961 بازنگری صورت گرفت زیرا آزمون در توالی، دشواری و قالب دچار تغییراتی شد. آزمون نمایشگاه فرهنگ کتل در حال حاضر در نسخه سوم خود است که معمولاً به آن CFIT III می گویند.

 

این آزمون را می توان به صورت جداگانه یا در یک گروه انجام داد. سه مقیاس هوش اندازه گیری شده است که مقیاس اول (/) شامل 8 خرده ازمون است در حالی که مقیاس 2 و 3 (// و ///) شامل 4 خرده ازمون است. هر فردی در هر مقیاس آزمایش نمی شود، چون که آزمون بر اساس سن و توانایی ها انجام می شود.

 

– مقیاس /:     کودکان 4 تا 8 سال (و بالاتر) و افراد دارای معلولیت ذهنی

– مقیاس //:    کودکان 8 تا 14 سال و همچنین بزرگسالان متوسط

– مقیاس ///:  کودکان 14 سال به بالا و همچنین بزرگسالان دارای هوش برتر

دانلود پرسشنامه هوشی ار بی کتل

دانلود آزمون هوشی آر بی کتل

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود آزمون هوشی آر بی کتل”