تاثير حافظه تصويری بر رشد تفكر هندسی از طريق معرفت شناسی علمی هندسه

فرمت : pdf

تعداد صفحه : 24

حجم : 1مگابایت

زبان : فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل ارائه مدلی جهت رشد تفكر هندسی را به صورت pdf آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

تاثير حافظه تصويری بر رشد تفكر هندسی از طريق معرفت شناسی علمی هندسه

چکيده

هدف پژوهش حاضر ميزان تأثير حافظه تصويری بر رشد تفکر هندسی با نقش واسطهای معرفت- شناسی علمی هندسه بود. تحليل عاملی تأييدی مقياس معرفتشناسی علمی هندسهه از طريه آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و تحليل ميانجی نيز از طري دو معادله رگرسيون محدود و كامل برای تعيين اثر غيرمستقيم و معنیداری آن از طري آزمون سوبل و GEEانجام شد.(ارائه مدلی جهت رشد تفكر هندسی)

روش پژوهش از نهو همبستگی و جامعه آماری شامل كليه دانشجومعلمان دوره كارشناسی ابتدايی دانشگاه فرهنگيان اصفهان بود. شركتكنندگان 550نفر بودند كه با روش نمونه گيری داوطلبانهه انتاهاش شهده و بهه پرسشهنامه طراحی شده بر اساس مدل مفهومی پژوهش، پاسخ دادند. اين پرسشنامه شامل آزمون های استاندارد سطوح تفکر هندسی ون هيلی، انوا حافظه های تصويری ميکر، از جمله نظامها، طبقهات و واحدها و آزمون محق ساخته معرفت شناسی علمی هندسه بود. از نتايج آن میتوان به تأثير غيرمستقيم حافظه تصويری بر رشد تفکر هندسی و تأثير مستقيم معرفت شناسی علمی هندسه بهر رشهد تفکهر هندسه ی، اشاره كرد

ارائه مدلی جهت رشد تفكر هندسی

ارائه مدلی جهت رشد تفكر هندسی

مقدمه

فهم خیلی از اصول علمی نیاز به آگاهی هندسی دارد (NCTM، ۲۰۰۰). هندسه برای فهم و تعبیر پدیده های گوناگون توسعه پیدا کرده است. به این جهت، لازم است که تفکر هندسی مورد نیاز برای فهم این پدیده ها و چگونگی توسعه آنها بررسی شود (عالم زاده، ۱۳۷۸) اما هندسه مانند هر شاخه دیگری از ریاضیات دارای ،سبکها، شیوه های تفکر و استدلالهای خاصی است که عدم توجه معلمان ریاضی به آن موجب گلایه ها و شکایتهای بسیاری از ضعف و عدم آمادگی دانش آموزان در بروز تفکرات و استدلالهای هندسی شده است (جونز، ۲۰۰۰).

به خصوص در دهه های گذشته پژوهشهای بسیار نشان میدهند که بسیاری از دانش آموزان به گونه ای که انتظار میرود هندسه را یاد نمی گیرند (بورگر و سافنسی، ١٩٨٦؛ کراولی، ١٩٨٧؛ فویز، جتز و تیشلر، ۱۹۸۸؛ گوترز، جیم و فرتنی، ۱۹۹۱؛ باینس ، ۱۹۹۸؛ کیسیر، ۱۹۹۷؛

پرسکات و همکاران، ۲۰۰۲؛ تیریومیورثی ”، ۲۰۰۳؛ یوبیوز و يوستيون، ۲۰۰۳؛ هالت، ۲۰۰۷؛ صدرار حامی ۱۳۸۵ ،ویسی (۱۳۸۸؛ مرادی ویس، ۱۳۸۸؛ لیاقتدار سیلمانی و صدر ارحامی ۱۳۹۱ ،لیاقتدار ،عریضی امینی و صدر ارحامی، ۱۳۹۰ و تاجیک خاوه، ۱۳۹۱). در واقع ناهمسطح بودن سطوح تفکر هندسی دانش آموزان با مواد آموزشی عرضه شده و طرز بیان مطالب از سوی ،معلمان یادگیرندگان درس هندسه را با مسائل متعددی مواجه کرده است (ون هیلی، ١٩٨٦).

ارائه مدلی جهت رشد تفكر هندسی

ارائه مدلی جهت رشد تفكر هندسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ارائه مدلی جهت رشد تفكر هندسی”