فرمت:word و pdf هر دو در یک فایل زیپ

تعداد صفحه:171

حجم:3مگابایت

زبان:فارسی

دانلود فایل بلافاصله پس از خرید

دانلود جزوه کامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود جزوه کامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

5,900 تومان

ضمانت 7 روزه بازگشت وجه در صورت خرابی یا دانلود نشدن فایل

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب فایل دانلود جزوه کامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت را به صورت word و pdf آماده کرده ایم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گیرد و مفید باشد.

مفهوم شناسی تعليم و تربيت، فلسفه و تعامل فلسفه و آموزش و پرورش

معني تعاريفی ازحقيقی تربيت کشاندن انسان به سمت و سوي ارزشهاي والاي انساني است. برترين معناي تربيت روکردن آزادانه و آگاهانه به ارزشها است

تعليم يا آموزش

اين واژه در لغت به معني آموختن، آگاهانيدن، کسي را چيزي آموختن و آموزانيدن و… آمده است. يا آموزش سپردن دانستنيها به ديگران است. چون تعليم يا آموزش گاهي مترادف با تربيت بكار ميرود، بهتر است در اينجا توضيح بيشتري دربارهاش بدهيم تا تفاوت آنها با يكديگر روشنتر شود.

آموزش در حقيقت کوششي است که معلم براي انتقال معلوماتي خاص به شاگردان خود بكار ميبرد؛ و پس از اين انتقال کار تمام شده تلقي ميشود. يعني عمل آموزشي يک جريان مقطعي بوده و نميتواند مداوم باشد. بنابراين نبايد تعليم که بخشي از تربيت است بجاي کل جريان تربيت يا مترادف با آن بكار رود.

جزوه کامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

تربيت يا پرورش

اين واژه در لغت به معناي پرورانيدن و پروردن معني شده است. پرورش يعني شكوفاندن و بهکارآوردن تواناييهاي دروني و استعداد طبيعي است. بنياد و اساس پرورش فعاليت آزاد پرورش يابنده است. اما “تعليم” و “تربيت” هميشه با وجود دو نفر نميتواند انجام بگيرد.

همچنين کلمات “تعليم” و “تربيت” هم در مورد انسان و هم در مورد حيوان به کار ميرود؛ و تربيت حتي در مورد گياهان هم کاربرد دارد. اما اگر به معني لغوي تعليم توجه کنيم درمييابيم که شرط تحقق تعليم آگاهي و شعور متعلم است. در صورتيکه ظاهراً حيوانات به اين معني تعليم نمييابند. کاربرد لفظ تربيت در مورد گياهان و حيوانات هم وضع مشابهي دارد.

دقت در معني کلمه تربيت يا پرورش نشان ميدهد که اين کار مستلزم رو به کمال بردن و رشد دادن است. رشد و کمالي که در تربيت لحاظ ميشود جنبه تعالي و تكامل دارد و به طور کلي داراي ارزش مثبت است و مطلوبيت دارد و اين مطلوبيت و ارزش صرفاً براي انسان مطرح است. گياهي که باغبان به اصطلاح آن را پرورش ميدهد، نه تنها فاقد احساس و آگاهي است، بلكه حتي مانند حيوانات، استعداد پذيرفتن بازتاب هاي شرطي را هم ندارد.

دانلود جزوه کامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت به صورت word

تعليم و تربيت يا «آموزش و پرورش»

کاربرد اين واژه مرکب، به نظر ميرسد پس از توجه به فرهنگ غربي در کشور ما و رواج ترجمه آثار تربيتي آنهاآغاز شده است که چنين واژهاي در ترجمه کلمه Education جعل شده است. تصور نارساي کلمات فوق شايد به اين دليل در مترجمان پيدا شده است که به زعم آنها هم کلمه تعليم و هم کلمه تربيت در مورد غيرانسان هم به کار ميروند.

در صورتي که در زبانهاي اروپايي کلمه (Education) در مورد غيرانسان به کار نميرود. به اين ترتيب تصور شده است که با جعل واژه “تعليم و تربيت” جامعيتي که واژه فوق در زبانهاي اروپايي دارد بيان ميشود.

ترکيب فوق به صورت يک واژه مرکب منجمد درآمده و کسي نميتواند به صورتهاي ياد شده آنرا به کار ببرد و مثلاً بگويد تعليم و تربيت کردن انسان يا روانشناسي تعليمي و تربيتي.

در اين قبيل موارد صرفاً از لفظ تربيت استفاده ميشود. چون تربيت معني وسيعتري داشته و شامل تعليم هم ميشود. تدريس Teaching تدريس به فعاليت خاصي گفته ميشود که به وسيله معلم انجام ميگيرد تا شاگردان مطالبي را بياموزند. يعني تدريس را ميتوان يک سلسله اعمال منظم دانست که در عين متنوع بودن از لحاظ شكل و محتوا در جهت يادگيري شاگردان صورت ميگيرند.

با انجام يافتن اين اعمال و تأثير و تأثر متقابل يا تعامل معلم و شاگرد يادگيري صورت ميگيرد. منظور از فعاليت تدريس، فراهم کردن امكانات لازم براي يادگيري بهتر و کاربرد صحيح آموخته ها در عمل است. نكته مهم در اينجا اين است که چون عمل تدريس به ماده يا موضوع درسي معيني اختصاص دارد و با يادگيري آن ماده يا موضوع نيز پايان مييابد، يک جريان پيوسته و مداوم نيست.

همين ويژگي تدريس سبب تفاوت آن با تربيت ميشود. بنابراين نبايد تدريس را مترادف با تربيت دانست تدريس وسيله اي براي تربيت است نه خود تربيت.(دانلود جزوه کامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت)

دانلود جزوه کامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت به صورت word

دانلود جزوه کامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

مهارت آموزی يا عادت دادن

اين عمل، ايجاد مهارت در افراد از طريق تمرين و تكرار و کارورزي است. در اين فعاليت، يک شخص حرفه يا مهارتي را که در آن تخصص دارد به ديگري مي آموزد. از اين نوع کارآموزيها معمولاً به عنوان دورههاي تربيت معلم، تربيت تكنسين و غيره نام ميبرند که مسلماً معني تربيت در اينجا، با معني واقعي تربيت فاصله بسياري دارد.

بارآوردن

بارآوردن مفهومي است براي پديد آوردن دگرگونيهاي معيني که ما آن را هدف ميشماريم و روشهاي آن تلقين، تكرار و واداشتن و بازداشتن است. تفاوت تربيت با بارآوردن به اين صورت است که در تربيت تكيه به فعاليت آزاد است اما در بارآوردن اطاعت بيچون و چرا ميباشد.

همچنين در تربيت به طبيعت آدمي احترام گذاشته ميشود ولي در بارآوردن طبيعت آدمي ناديده گرفته ميشود.

در ادامه به طور مختصر تعاريف تربيت از نظر برخي فلاسفه آورده ميشود و در قسمتهاي بعدي فصل به طورمفصل به تشريح تربيت خواهيم پرداخت.

جزوه کامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود جزوه کامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

اشکال نظريه دورکيم

وي ميگويد: انسان تربيت شده داراي دو جنبه يا وجود است:

  1. وجود شخصي و فردي
  2. وجود و هستي اجتماعي

به عقيده وي هستي اجتماعي در آغاز در انسان وجود ندارد لكن کار تربيت «هست کردن» وجود اجتماعي در وي است. در حالي که چنانكه دکترشكوهي بيان ميدارد به واقع چنين نيست؛ يعني اگر حس تفرد را ذاتي انسان بدانيم، حس اجتماعي را نيز بايد از امور ذاتي آدمي فرض کنيم.

1 دیدگاه برای دانلود جزوه کامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

  1. علی

    خیلی عالی

    • دیبا فایل

      تشکر

دیدگاه خود را بنویسید