آغاز ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری و هنر آموز سال 1402

دانلود دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری و هنر آموز سال 1402

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری و هنر آموز سال 1402

دانلود پکیج نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

دانلود کلیه نمونه سوالات دروس اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

دانلود مواد استخدامی حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

دانلود منابع جامع دروس عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

مقدمه

تعالى

با توجه به مجوزهای شماره ۹۹۶۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ و شماره ۲۴۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای اجرای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات استخدامی در دستگاه های منضم به بخشنامه سازمان به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش براساس معیارهای صلاحیت و شایستگیهای مرتبط با احراز شغل معلمی ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه جهت استخدام مشاغل ،دبیر هنرآموز آموزش و پرورش به شرح زیر اعلام میشود:

بخش اول تعاریف

مفاهیم و تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در متن دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی به شرح ذیل است: الف) دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش

ب ایثارگران

ب- ۱ ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد شامل:

جانبازان

آزادگان

همسر و فرزندان شهدا

همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت

پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

ب-(۲) ایثارگران سهمیه پنج (۵) درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:

۱ معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛

معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین

دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛

معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران؛

ثبت نام استخدامی اموزش و پرورش مرداد 1402

ثبت نام استخدامی اموزش و پرورش مرداد 1402

ج) داوطلب بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استانها

منظور از بومی شهرستان به داوطلبی اطلاق میشود که متولد” یا “ساکن” با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان محل تقاضا،

به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان باشد.

بومی بودن افراد از طریق شرایط ذیل احراز میشود

۱ شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

:تبصره: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف در صورت اختلاف نظر یا ایهام در خصوص شهرستان محل تولد با در نظر گرفتن موارد فوق ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه براساس آخرین روز ثبت نام در آزمون خواهد بود.

استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی (بر اساس فرم پیوست ممهور به مهر نیروی انتظامی پاسگاه) یا کلانتری (محل در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

تبصره ۱ – داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ،ابتدایی راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه

تبصره ۲ – گواهی اشتغال به کار رسمی پیمانی و قراردادی در بخش دولتی و عناوین مشابه در بخش خصوصی مشروط به پرداخت حق بیمه افراد بومی شهرستانی به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها متقاضی بهره مندی از اولویت بومی، باید در زمان ثبت نام، گزینه من متقاضی استفاده از اولویت بومی هستم را انتخاب نمایند ارائه اصل فرم استشهاد مطابق) فرم پیوست محل سکونت برای برخورداری از اولویت بومی منحصراً برای داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج آزمون برای مرحله بعدی استخدام به دستگاههای متقاضی

معرفی میشوند ضروری است.

د چارچوب آزمون استخدامی

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش شامل سنجش حیطه های عمومی تخصصی و اختصاصی است که براساس شغل محل اعلام شده در این دفترچه به صورت کتبی برگزار میشود.

زمان ثبت نام آزمون استخدامی دبیری آموزش و پرورش 1402

ارزیابی تکمیلی

سنجش و ارزیابی صلاحیتها و شایستگیهای عمومی تخصصی حرفه ای مورد نیاز برای مشاغل دبیری و هنرآموز با هدف تعمیق سنجش شایستگی های معلمی علاوه بر آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش (کتبی) صورت می گیرد.

بخش دوم: شرایط عمومی ۱. داشتن تابعیت ایران؛

۲ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

۴. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛

تبصره: با عنایت به ماده (۸) مصوبه شماره ۱۴۰۰/۶۷۹۵ دش مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان نخبگانی که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده اند میتوانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی باید حداکثر تا یک سال ۱۲) ماه پس از تاریخ برگزاری آزمون (روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲)، نسبت به ارائه گواهی پایان خدمت خود به دستگاه اجرائی استخدام کننده اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذکور در زمان مقرر ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف شده و حتی در صورت قبولی نهایی در آزمون مربوطه، استخدام و بکارگیری آنها کان لم یکن تلقی میشود. همچنین صدور شماره مستخدم انعقاد قرارداد پیمانی و صدور حکم کارگزینی در

بازه زمانی تعیین شده منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم است.

ه داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛

و عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛ . نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛

۸ عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آرام قطعی مراجع قضایی و ذیصلاح؛

۹ داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند؛

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنراموزی و دبیری 1402

جبهه

تبصره : به موجب تبصره ۲ ماده واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مدت همکاری تمام وقت افرادی که به استناد یکی از قوانین و مقررات موضوعه با واحدهای دولتی آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش همکاری کرده اند از حداکثر سن برای شرکت در آزمونهای استخدامی وزارت آموزش و پرورش کسر میشود.

تبصره ۴ به موجب بند (الف) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی ،جمعیت داوطلبان مشمول قانون مزبور به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال تا حداکثر پنج سال (۵) به سقف محدوده سنی اضافه خواهد شد. امتیازات فوق الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی بالای ۲/۵ نباشد مبنای تعیین نرخ باروری آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *